SiD

Den såkalte «trynefaktoren» må ut av skolen | Nathaniel Brambani

  • Nathaniel Brambani (16)
    Styremedlem i Sandnes og Jæren Unge Høyre

Si ;D-innlegg: Det er hva man kan og ikke hvem man er, som skal bestemme hvilke karakter man skal få.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

De aller fleste har opplevd å bli behandlet urettferdig, men noe av det verste er forskjellsbehandling på skolen.

I dag opplever flere elever at det er helt andre ting enn kompetansemålene og det faglige som vektlegges i en vurderingssituasjon.

Den såkalte «trynefaktoren» må ut av skolen.

Stort omfang

Alle elever har rett på å bli vurdert etter faglig evne og prestasjon, ikke etter utseende, opprinnelse eller etternavn.

Vi må derfor hele tiden jobbe for at alle føler seg rettferdig behandlet på skolen og at alle har en lik sjanse. Store prøver burde derfor rettes anonymt.

Hele 73 prosent av elevene er for anonym retting, og 63 prosent føler at de er blitt utsatt for trynefaktoren, ifølge en undersøkelse gjort for Elevorganisasjonen i 2013.

Dette sier noe om omfanget av elever som føler seg urettferdig behandlet. Det må ta slutt.

Må følge universitetene

Når en har vurdering i et fag, er det essensielt at alle blir likt behandlet, uansett hva læreren tenker om deg. På universitetet og i høyskolene praktiseres allerede anonym retting.

Det er en effektiv metode for å sørge for at ingen blir urettferdig behandlet. En større grad av anonymitet gir alle elever en så stor mulighet som mulig til å oppnå den karakteren de fortjener.

Derfor vil Unge Høyre fjerne trynefaktoren og innføre anonym retting ved alle tentamener og de store og viktige vurderingssituasjonene.

Det er hva man kan og ikke hvem man er, som skal bestemme hvilke karakter man skal få.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Unge Høyre
  2. Skole