SiD

Vi unge ønsker oss vindmøller

  • Ingrid Louise Storebø (20)
    Ingrid Louise Storebø (20)
    Sentralstyremedlem, Unge Høyre
Vi ønsker mer utbygging av vindmøller, så lenge det er i tråd med naturvern, skriver Ingrid Louise Storebø (20), sentralstyremedlem i Unge Høyre.

Regjeringen fraskriver seg et viktig ansvar.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Onsdag 11. november kom vindkraftmeldingen. Nå kan kommunene selv få bestemme om det skal bygges vindmøller eller ikke hos dem. Etter at regjeringen har gjort seg selv upopulære i debatten om vindkraft, har de valgt en lettere utvei. En løsning som ikke gir de neste generasjonene håp om at klimakrisen kan bli løst i nærmeste fremtid.

Ikke tid til skepsis

Flere kommuner i Norge er skeptiske til vindkraft fordi utbyggingen enkelte steder har vært for aggressiv, for tett på privat eiendom og tatt for langt tid. Kommunene har rett til å være fortvilet. Det betyr ikke at regjeringen bare kan flytte problemet over på kommunene, som kanskje gjør at det blir mindre vindkraft.

Ingrid Louise Storebø (20), Sentralstyremedlem i Unge Høyre.

Gjennomsnittstemperaturen på jorden stiger fort. Dersom den globale oppvarmingen øker, vil én million arter stå i fare for utryddelse. Hvis vi ikke tar ansvar i dag, blir dette fremtiden til vår generasjon, og de som kommer etter oss. Det kan vi aldri godta.

Ta hensyn til naturen

Produksjon av energi står for 36 prosent av verdens utslipp av klimagasser, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Vi må derfor bygge mer fornybar energi enn det vi gjør nå. Norge er i verdenstoppen innen grønn energi, men vi er langt fra mål. Vi må innse at om vi skal kutte utslippene, trenger vi mye mer strøm enn vi klarer å produsere i dag. Da er vindkraft den beste løsningen.

Regjeringen fraskriver seg et ansvar som de ikke har rett til å fraskrive seg.

En stor del av den yngre befolkningen ønsker mer utbygging av vindmøller, så lenge det er i tråd med naturvern. Regjeringen svikter de fremtidige generasjonene ved ikke å ta kampen om vindkraft.

Nå er det opp til kommunene, og vi får håpe de tar de fremtidige generasjoners bekymringer på alvor.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Vindkraft
  2. Norge