Et helsevesen for de sterkeste i samfunnet?

  • Petra Kvitting (20)
    Petra Kvitting (20)
Fritt behandlingsvalg styrker den private helsesektoren på bekostning av den offentlige, skriver Petra Kvitting, leder for AUF-studenter i Trondheim.

I USA dør pasienter fordi de ikke har råd til behandling. Et slikt samfunn ønsker ikke jeg meg.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I et Si ;D-innlegg publisert 30. september maler Ayna Mousavi fra Unge Høyre et rosenrødt bilde av hvordan det å kunne velge mellom privat og offentlig helsetilbud. Hun mener det gir frihet til enkeltindividet. Høyres privatiseringsreform river større deler av helsebudsjettet ut av hendene til de offentlige sykehusene. Det gir kun mer frihet til dem som allerede står sterkest i samfunnet.

Frihet til å være trygg

Fritt behandlingsvalg innebærer at de regionale helseforetakene skal kjøpe mer fra private gjennom anbud. Dette styrker den private helsesektoren på bekostning av den offentlige. Der går mer av ressursene til administrasjon og byråkrati, ikke til forbedring av helsetilbud. Fritt behandlingsvalg fører til forflytning av fagfolk og deres kunnskap, fra offentlig til privat sektor.

De tjener store penger på hva det offentlige har skapt. Samtidig svekkes det offentlige tilbudet fordi det tappes for sykepleiere, leger og kirurger.

Petra Kvitting (20) er leder for AUF-studenter i Trondheim og medisinstudent.

Frihet er en av grunnpilarene i Arbeiderpartiets politikk. Frihet til å slippe å bekymre seg om man blir spurt om skattemelding når man trenger hjelp. Frihet til å vite at hvis du skader deg eller blir syk, vil den beste behandlingen du kan få være til tilgjengelig for deg. Uavhengig av størrelsen på lommeboken din.

Kan bli enda bedre

I den gjennomprivatiserte helsetjenesten i USA drives medisinpriser opp i taket. Og det av gigantiske konsern som tjener massive summer på å utnytte de aller svakeste, syke menneskene. Pasienter dør av enkelt løsbare sykdommer fordi de ikke har råd til å betale for behandlingen. Og helsepersonell må bruke verdifull tid på å spørre om forsikringspapirer framfor å yte den beste helsehjelpen. Et slikt samfunn ønsker ikke jeg meg.

I Norge er vi heldige. Vi har en sterk velferdsstat som står bak en utbredt og kompetent offentlig helsesektor. Den sørger for at alle blir møtt med like god behandling. Den kan bli enda bedre, med redusert ventetid og behandling av flere pasienter. Dette er ikke mulig å oppnå hvis vi bruker ressursene på å privatisere helsevesenet.


Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.