Vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem. Og porno normaliserer det.

  • Julia Pigao (17)
Et liv fritt for vold er en forutsetning for frihet, skriver Julia Pigao (17), fylkesleder i Agder Sosialistisk Ungdom.

Vold er et økende problem. Sånn kan det ikke være.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Vold mot kvinner er et av de største samfunnsproblemene. Det rammer kvinner og jenter over hele verden. Uansett alder, legning eller etnisitet.

Ifølge FN blir én av tre kvinner i verden utsatt for vold i løpet av livet. Det tar fra kvinner friheten til å leve ett trygt liv. Det er urettferdig. Vold mot kvinner er et strukturelt problem, men likevel blir det alltid sett på som enkelttilfeller. Den volden mange kvinner utsettes for, er normalisert, også i Norge.

Begrenser oss

Vold er alt fra fysiske slag til psykisk vold og seksuell vold, som voldtekt og seksuell trakassering. I Norge blir nesten én av ti kvinner utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. I tillegg viser tall fra Ipsos at 43 prosent av kvinner over 17 år har opplevd former for seksuell trakassering.

Sex uten samtykke er voldtekt, mens i porno er det dette som defineres som sex, skriver Julia Pigao (17).

Jenter på videregående skole er særlig utsatt. 40 prosent av alle jenter er blitt seksuelt trakassert det siste året. Mange jenter lever i frykt for overgrep. Ofte blir jenter fortalt at vi ikke skal gå alene på kvelden eller la være å kle oss på en bestemt måte.

Vi tar alle forholdsregler for å ikke bli voldtatt. Jeg føler vi blir lært opp til at vi selv har skylden hvis et overgrep skjer. Det begrenser kvinner og jenters liv.

Pornokulturen normaliserer vold

Voldtekt og seksuell trakassering er også vold. Men det blir i stor grad normalisert – gjennom porno. Pornoindustrien er en milliardindustri som tjener penger på å seksualisere kvinner. Kvinner i pornobransjen blir fremstilt som et objekt kun for menns nytelse. Det er heller ikke uvanlig at kvinnene utsettes for vold.

Det er også viktig å huske på at mye av den «amatørpornoen» som blir lagt ut, ikke nødvendigvis er frivillig fra kvinnens side. Porno er farlig for samfunnet, mener jeg. Og spesielt for unge gutter som har sitt første møte med sex gjennom å se på det.

Unges seksualitet påvirkes av porno. Jentene blir fremstilt som passive, mens guttene blir fremstilt som brutale og dominerende. Pornoen er voldelig og ekstrem, og derfor med på å normalisere den seksuelle volden som altfor mange kvinner utsettes for.

Samtykke er ikke praksis i porno, og har ikke før nylig blitt mer normalisert i samfunnet ellers. Sex uten samtykke er voldtekt, mens i porno er det dette som defineres som sex.

Mer vold under pandemien

Volden har økt under koronapandemien. For mange kvinner har kravet om å holde seg hjemme vært livsfarlig. Samfunnet har vært stengt, og det kan føre til at noen kvinner har mistet tilgangen til livsnødvendige hjelpeinstanser.

Mange kvinner har under pandemien vært fanget hjemme med en voldelig partner. Dette har ført til at enda flere kvinner enn før er blitt utsatt for vold.

Kvinner og jenter overalt i verden lever i frykt for å bli utsatt for vold. Vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem og porno normaliserer det.

Dette begrenser kvinner og jenters liv. Det er urettferdig. Et liv fritt for vold er en forutsetning for frihet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!