Naturkrisen er minst like alvorlig som klimakrisen

  • Astrid Ekker (14)
Vefsnavassdraget har status som en av Norges viktigste lakseelver. Begeret rant over for meg da jeg leste om Høyre-politikeren som vil bygge det ut, skriver Astrid Ekker (14).

Jeg tviler ikke på at det er viktig med fornybar energi, men jeg er sterkt kritisk til å ofre vernede naturområder.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

De siste ukene har flere tatt til orde for å oppheve vernestatusen på naturområder. Dette for å kunne produsere mer fornybar norsk strøm.

Jeg tviler ikke på at det er viktig med fornybar energi, men jeg er sterkt kritisk til å ofre vernede naturområder. Uansett om det er snakk om vannkraftverk, gruver, vindmøller eller solcellepaneler.

Rant over

Begeret rant over for meg da jeg leste om Høyre-politiker Bård Ludvig Thorheim som tok til orde for å bygge ut Vefsnavassdraget. Vefsna ligger halvannen time fra der jeg vokste opp i Nordland.

Astrid Ekker (14) er nestleder i Innlandet Grønn Ungdom.

Vefsnavassdraget er en av de viktigste lakseelvene i Norge. Villaksen er på norsk rødliste og har status som «nær truet». Ytterligere kraftutbygging og inngrep i de viktigste lakseelvene vil kunne gjøre livsbetingelsene for villaksen enda vanskeligere.

Et av de vanligste argumentene for å bygge ut vannkraftverk i vernede områder, er at det kan gjøres på en skånsom og naturvennlig måte. Jeg har liten tro på at det er mulig.

FN har slått alarm

Naturinngrep vil uansett kunne påvirke dyrelivet og endre de unike naturområdene som i utgangspunktet ble vernet. Landområder kan bli satt under vann, og elver kan i perioder bli tørrlagte.

FN har slått alarm. Naturkrisen er minst like alvorlig som klimakrisen.

Det siste naturen trenger nå, er at mennesker bygger store anlegg hvor det eneste formålet er å sikre våre egne kortsiktige økonomiske behov. I tillegg blir det mindre og mindre urørt natur i Norge.

Jeg synes dette forslaget mangler respekt og er ekstremt historieløst. Spesielt i disse dager hvor naturvern aldri har vært viktigere.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!