Det er ikke for sent å snu. Avlys muntlig eksamen!

  • Leander Fjeldstad (20)
    Leander Fjeldstad (20)
    Elevrådsleder ved Hersleb vgs.
Kunnskapsminister Guri Melby (V) står fast på at muntlig eksamen skal avholdes som vanlig våren 2021.

Skal ikke elevene lyttes til?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dette er debatten: Skriftlig eksamen er avlyst, men muntlig eksamen består for alle avgangselever på videregående skole.


Jeg har vært en aktiv stemme i kampen for å avlyse eksamen. Og som elevrådsleder får jeg ofte innspill fra elevene om hva de føler om eksamen. Nå er det mange elever som føler at kunnskapsminister Guri Melby (V) ikke lytter til oss.

Er det ikke vi elever som kunnskapsministeren skal jobbe for? Vet statsråden og regjeringen at elever bekymrer seg og flere ligger våkne om nettene? Vet de hvor redde elever er for ikke å ha lært nok? Vet de hvordan elevene har det for tiden?

Dette blir enda et forsøk på å få kunnskapsministeren til å lytte til oss elever.

Vi er imot!

Elevene har vært klare på at eksamen bør avlyses. Tall fra Framtida.no viser at nesten ni av ti elevrådsledere ønsker å avlyse eksamen. Men Melby tviholder på sin og regjeringens mening om at muntlig eksamen skal gjennomføres.

Den beslutningen reagerer jeg og mange andre elever kraftig på.

Det virker som at statsråden nekter å lytte til oss og fagfolkene i
Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet har kommet med en anbefaling om at alle eksamener bør avlyses, også muntlige eksamener for avgangselever.

Leander Fjeldstad (20), elevrådsleder ved Hersleb videregående skole i Oslo.

Ikke for sent å snu

I et brev til kunnskapsministeren ber Barneombudet om at regjeringen foretar en ny vurdering. De er klare på at muntlige eksamener må avlyses for elevenes beste. Denne vurderingen er jeg helt enig i, og det er ikke for sent å snu, som det står i brevet.

Skriftlig eksamen ble avlyst fordi det var store forskjeller i undervisningen landet over. Jeg mener det samme burde gjelde for muntlig eksamen. Om vi ikke har grunnlag for skriftlig eksamen, har vi heller ikke grunnlag for muntlig.

Nå bør vi fokusere på å få elevene gjennom dette uvanlige skoleåret. Det bør sørges for at vi får gode standpunktvurderinger.

Det blir ikke rettferdig å avholde muntlig eksamen som i et vanlig skoleår. Jeg
ber statsråden avlyse muntlig eksamen for å gi oss elever en mindre stressende skolehverdag. Da kan lærerne bruke tiden de trenger, på å gå igjennom pensum.

Hvem lytter du til, Melby? For det er i hvert fall ikke oss!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.