SiD

Hva skjedde med «alle skal med»?

  • Emma Jensen Marthinussen (16)
    Emma Jensen Marthinussen (16)
    Leder i Alna AUF
15. til 17. april hadde Arbeiderpartiet digitalt landsmøte. Rusreformen var en av de store diskusjonene.

Det er rett og slett usolidarisk.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

På fredag stemte Arbeiderpartiets landsmøte mot regjeringens rusreform, altså mot avkriminalisering. Det gjør at jeg sitter igjen med ett spørsmål. Hva skjedde med «alle skal med»?

Et vanlig argument mot avkriminalisering er et det vil øke rusbruken i samfunnet. Det er det absolutt ingenting som tilsier. Derimot vet vi at kriminaliseringen av rusmidler i stor grad øker terskelen for å oppsøke hjelp.

Emma Jensen Marthinussen (16), leder i Alna AUF.

Ikke bra nok

Vi har hørt historier om folk som har dødd av overdose etter å ha tatt alle pillene de hadde med seg, sånn at politiet ikke skulle oppdage det. Vi har hørt historier om folk som går til politiet for å rapportere lovbrudd, som selv får bot fordi de hadde brukt ulovlige rusmidler.

Dette er eksempler på at den ruspolitikken vi har i dag ikke er bra nok.

Arbeiderpartiets forslag til rusreform sier at folk med tung rusavhengighet skal bli møtt med hjelp, ikke straff. Men hvem er det som skal bestemme hvem som er tungt rusavhengig? Hvor går skillet?

I mange tilfeller ser vi at straffeforfølgning av rusavhengige virker mot sin hensikt. Det gjør bare vondt verre. Å fortsette med dette er å svikte noen av de svakeste i samfunnet. Det er rett og slett usolidarisk.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Rusreformen
  2. Arbeiderpartiets landsmøte