Ny måned, mindre ansvar

  • Sebastian Kiil (20)
Regjeringen la frem nye koronatiltak 6. januar.  Befolkningen ble blant annet bedt om ikke å ha besøk de neste to ukene.

Da jeg så på pressekonferansen til regjeringen, hadde jeg på meg min meget komfortable Unge Høyre-genser med mottoet «FRIHET OG ANSVAR». Jeg kunne ikke la være å tenke at det var litt ironisk.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det kan virke som om logikken til regjeringen ved utformingen av smittevernregler har vært dette: Å legge til mer og mer helt til folk ikke lenger vet hva som er lov. Det vil si: Frem til nå.

Nå har regjeringen gjort det klart at man ikke skal besøke hverandre de neste ukene, et tiltak som for mange er vanskelig å svelge. Som medlem av Unge Høyre er jeg stolt av ungdomspartiets motto «frihet og ansvar.»

Men til tross for at moderpartiet er bygget opp av nettopp disse verdiene, reflekteres de overhodet ikke i regjeringens koronapolitikk.

Begrenset debatt

Våre demokratiske institusjoner er bygget på maktfordelingsprinsippet, som blant
annet innebærer at den lovgivende og utøvende makt er adskilt. I praksis vil dette si at dersom regjeringen ønsker å gjøre endringer i lovverket, må den spørre folkets representanter på Stortinget om tillatelse først.

Da Stortinget i mars ga regjeringen makt til å gjøre endringer i smittevernloven uten å gå gjennom Stortinget først, var dette en innskrenking av folkets politiske frihet. Nå måtte ikke lenger regjeringen forhøre seg med folket før de gjorde endringer i en lov som påvirker hver borgers liv drastisk.

Denne makten gjør også at debatten for hva som er passende smitteverntiltak, er blitt betydelig begrenset. Regjeringen har også brukt makten til å begrense hvert enkeltindivids eget ansvar.

Les også

Ekspert: Koronatiltak er menneskerettslig balansekunst

Mistillit til folket

Å bevege seg i offentligheten, møte venner og reise med buss innebærer mer risiko nå enn det gjorde for ett år siden. Nå står enhver som beveger seg ut av eget hjem, i fare for å bli smittet av et virus med dødelig potensial. Denne risikoen er imidlertid hele befolkningen inneforstått med.

Dersom man drar på besøk, er alle parter klare over risikoen som følger med, og det samme kan sies om servering av alkohol på en restaurant.

Når regjeringen innfører tiltak om at vi for eksempel ikke kan ha venner på besøk eller ikke kan drikke alkohol ute fordi det kan bety at vi bryter meteren, fremstår det som en mistillit til folket.

Regjeringen er på den måten tydelig i sin beskjed om at man ikke selv er i stand til å bestemme hvor mye risiko man ønsker å utsette seg for. Dette står i skarp kontrast til Høyres klare henstilling om mer ansvar til den enkelte.

Kjenner ikke igjen partiet

For å gjøre vondt verre har muligheten til å stille kritiske spørsmål til omfattende tiltak virket knapp. Personlig er jeg blitt møtt med stygge blikk etterfulgt av kommentarer om at tiltakene tas for samfunnet, er del av en felles dugnad og derfor bør følges i solidaritet.

Resultatet blir at man lar være å diskutere temaet, og jeg håper det ikke er det vi som samfunn ønsker. Det er i alle fall ikke det jeg ønsker.

Jeg er ikke imot at vi skal ha regler for å hindre smitte. Tvert imot synes jeg at flere
av reglene regjeringen har innført, er passende, men jeg synes folket skal ha en stemme i dem.

Da jeg så på pressekonferansen til regjeringen 3. januar, hadde jeg på meg min meget komfortable Unge Høyre-bomullsgenser med mottoet «FRIHET OG ANSVAR» printet i blokkbokstaver.

Jeg kunne ikke la være å tenke at det var litt ironisk. Når Høyre ikke følger disse grunnverdiene, er det vanskelig å si at jeg kjenner igjen eget parti.

Vi må stille spørsmål og være kritiske.

Som høyremann tar jeg til orde for at vi, folket, må bli hørt gjennom våre representanter på Stortinget - og ha større ansvar selv.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.