Har vi ytringsfrihet i Norge? Det spørsmålet har jeg stilt meg selv flere ganger.

Konsekvensen av «cancel culture» er at ungdommer som meg ikke tør å si hva vi mener, og at vi må tenke på hva som er den «riktige» meningen, før vi sier noe, skriver debattanten.

Slik jeg ser det, er den sterkt svekket. Særlig blant unge.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Du blir ikke fysisk henrettet for å si noe som går imot meningene til det «moderne samfunnet», men du kan bli sosialt henrettet. Hvis du for eksempel hadde ment at det kun finnes to kjønn, kunne du ha blitt sosialt henrettet fordi dette ikke er den samme meningen som det «moderne samfunnet» har.

En av måtene man kan bli sosialt henrettet på, er gjennom kansellering, særlig via sosiale medier. Det vil si at veldig mange mennesker boikotter folk fordi de har gjort noe dumt eller sagt noe feil.

Kanselleringskultur kan være både positivt og negativt. Det er positivt fordi mange kjendiser som har gjort noe ille, som for eksempel voldtekt, mister følgerbasen sin.

Problemet er at ikke alle som blir kansellert, fortjener det.

Tør ikke si hva vi mener

Kanselleringskulturen er en trussel mot ytringsfriheten, fordi den gjør at mange mennesker ikke tør å si hva de mener.

Kanselleringskulturen gjelder også utenfor sosiale medier, men i mindre grad. Hvis jeg for eksempel er i en diskusjon og velger å si min mening som ikke er politisk korrekt, kan jeg fort bli fryst ut. Men hvorfor kan man ikke ha en helt vanlig og sivilisert diskusjon uten å fryse ut folk?

Hva skjedde med det filosofen Voltaire en gang sa: «Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det»? Jeg er veldig bekymret for at denne kanselleringskulturen skal ta fra oss ytringsfriheten.

På skolen tør ikke jeg ta del i politiske diskusjoner fordi jeg er redd jeg er for kontroversiell

Konsekvensen er nemlig at flere ungdommer som meg ikke tør å si hva vi mener, og at vi må tenke på hva som er den «riktige» meningen, før vi sier noe. Dette gjør at vi ikke tør å uttale oss om det vi brenner for.

På skolen tør ikke jeg ta del i politiske diskusjoner fordi jeg er redd jeg er for kontroversiell eller har en mening som majoriteten ikke er enig i. Jeg har full respekt for at andre har forskjellige meninger enn meg, men da må andre respektere mine meninger også.

Andre taler for meg

Jeg vet at du har lov til å bruke ytringsfriheten så lenge du ikke personlig krenker andre, men nå for tiden blir man krenket av alt, og det er en trussel mot ytringsfriheten.

For at ytringsfriheten ikke skal forsvinne, må vi kunne få lov til å si meningene våre uten å bli kansellert. Med denne redselen så er det mange som ikke tør å gjøre en endring i samfunnet. I stedet for å være min egen stemme så taler andre for meg. Dette er ikke riktig!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!