Hva med oss som tok eksamen i fjor? | Nathalie Aase Haug

Avlyst eksamen vil trolig medføre høyere snitt for å komme inn på neste års studier. For fjorårets avgangselever som også søker opptakt til høyere utdanning i år, blir dette veldig urettferdig, skriver Nathalie Aase Haug (19). Bildet viser bygningen Domus Media ved Det juridiske fakultet, UiO.

At årets tredjeklassinger ikke kan ta eksamen, gir dem en stor fordel i kampen om studieplassene til høsten.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Skriftlige eksamener på videregående skole er avlyst. Denne avgjørelsen påvirker ikke bare årets tredjeklasse, men vil også ha stor betydning for fjorårets elever som med førstegangsvitnemål søker på studier til høsten.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser nemlig at det er veldig vanlig å få lavere karakterer til skriftlig eksamen enn til standpunkt.

Statistikknotatet viser faktisk at 50 prosent av elevene får lavere karakter på eksamen!

37 prosent av elevene får én karakter lavere, 12 prosent får to karakterer lavere, og litt over en prosent får tre karakterer lavere eller mer.

Statistikknotatet gir derfor god grunn til å tro at karaktersnittet til de som går ut av videregående denne våren, vil være høyere enn det snittet de ville ha hatt dersom de hadde hatt skriftlige eksamener.

Nathalie Aase Haug (19).

Veldig urettferdig

Bedre karakterer for årets avgangselever vil altså trolig medføre høyere snitt for å komme inn på neste års studier. For elever fra i fjor som også søker på studier med førstegangsvitnemål, blir dette veldig urettferdig.

Jeg gikk ut av videregående i fjor og er en av dem som planlegger å søke med førstegangsvitnemål på studier til høsten. Jeg er nå redd for at jeg ikke kommer inn på det studiet jeg ønsker.

Mitt karaktersnitt etter skriftlig eksamen ble redusert med et helt konkurransepoeng. Denne forskjellen vil ha mye å si når jeg skal konkurrere om studieplasser med elever fra årets tredjeklasse.

Og jeg vet at det er mange flere i samme situasjon som meg!

Regjeringen må finne en løsning

Jeg forstår, og er enig i, at det var riktig å avlyse årets skriftlige eksamener gitt den situasjonen Norge er i nå. Men jeg mener allikevel at alle som søker med førstegangsvitnemål må få lov til å konkurrere om studieplassene på likt grunnlag.

Det er tross alt også våre fremtidige yrkesmuligheter det er snakk om.

Regjeringen må derfor vurdere hvilke tiltak som kan gi studenter fra 2000-kullet og 2001-kullet like muligheter til å komme inn på høstens studier.

En mulighet er at de skriftlige (og muntlige dersom denne også avlyses) eksamenskarakterene for 2000-kullet unnlates fra beregningsgrunnlaget for høstens opptak til høyere utdanning.

Det er unntakstilstand

At eksamener blir avlyst, er ikke et nytt fenomen. Eksamener har blitt avlyst tidligere, for eksempel grunnet streik.

Men det gjør det etter min mening ikke mindre urettferdig og feil at vi nå må konkurrere mot et kull elever som har fått sine skriftlige eksamener avlyst.

Landet vårt er i en unntakstilstand. Men det må være mulig å finne en løsning på den utilsiktede konsekvensen som avlysningen av årets skriftlige eksamener har fått for fjorårets avgangselever.

Les også

Konkurranse: Hva kan gi oss håp for fremtiden?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.