Gi barna i Moria hjelp, men ikke opphold i Norge | Nhan K.N. Huynh & Gabriel H. Wiedemann

Målet må være å hjelpe flest mulig, ikke at flest mulig skal til Norge. Det er derfor bedre å bruke de store pengene på de mange og ikke på de få, skriver innleggsforfatterne. Avbildet er Moria-leiren i Hellas.

Spørsmålet er om vi skal hjelpe flest mulig barn, eller om vi skal hente noen få barn til Norge?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Flere partier, kjendiser og eksstatsråder tar til orde for at det er moralsk riktig at Norge skal hente flyktninger fra Moria-leiren i Hellas. Dette forslaget mener vi i Fremskrittspartiet er totalt tankeløst.

Hvorfor skal det være moralsk riktig at Norge lar noen få personer trekke en gullbillett for å komme til Norge, mens man lar en stor andel bli igjen i leiren? Hvorfor skal man prioritere akkurat denne leiren og ikke andre leirer som ligger i for eksempel Kenya?

Vil hjelpe flest mulig

Spørsmålet er om vi skal hjelpe flest mulig barn, eller om vi skal hente noen få barn til Norge? Vi mener det beste er å hjelpe flest mulig. I stedet for å hjelpe én flyktning til Norge kan man heller hjelpe 100 flyktninger i nærområdene.

Store deler av Moria-leiren er uten tilgang til medisinsk behandling eller rent vann, så det er ingen tvil om at disse barna trenger hjelp. Ved å bidra i nærområdene vil man kunne sikre tilgang til medisinsk hjelp og rent vann, samtidig som kan man bedre boforholdene i leirene og bygge opp skoler. På denne måten kan man gjøre hverdagen til de som bor der bedre.

Nhan Kien Nguyen Huynh (19), 1. nestformann i Vestfold og Telemark FpU.
Gabriel Hvarnes Wiedemann (18), styremedlem i Vestfold og Telemark FpU.

Kan forverre situasjonen

Samtidig er det viktig å huske på at 767 millioner mennesker lever i absolutt fattigdom (det vil si at man lever på under 1,90 dollar om dagen). Dette er mennesker som trenger hjelp, men en veldig stor andel av disse vil aldri få muligheten til å bo i et rikt land.

Migrasjon kan til og med forverre situasjonen og gjøre de fattige landene enda fattigere. Fremfor å hente noen få til Norge, kan vi bygge hus og brødfø menneskene i de humanitære leirene. Slik kan vi unngå katastrofer som vi dessverre har vært vitne til de seneste årene. Vi må prioritere. Vi må hjelpe flest og i hvert fall de aller svakeste.

Støtte, ikke bære

Mennesker legger ut på en reise det er utenkelig å forestille seg. Noen av disse har krav på beskyttelse, mens andre ikke. Det er sjelden kvinner, skadede, funksjonshemmede eller gamle som får muligheten, men gjerne unge menn og fremtidens generasjon.

Dette er mennesker som ville vært en stor ressurs for å bygge landet sitt opp igjen når det bedrer seg. Vi må støtte, ikke bære. Slik kan et samfunn bli bygget opp og dermed ikke bli frarøvet de mest fremgangsrike personene.

Målet må være å hjelpe flest mulig, ikke at flest mulig skal til Norge. Det er derfor bedre å bruke de store pengene på de mange og ikke på de få.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Har du fått med deg disse?