Ønsket om barn eller hensyn til barnets beste? | Tage Slind Jensen

  • Tage Slind Jensen (21)
Staten bør sørge for at barns behov prioriteres over behovene til enslige mennesker som ønsker seg biologiske barn, skriver Tage Slind Jensen (21) i Unge Høyre.

Det er oppsiktsvekkende at Stortinget forhaster seg i så krevende og kompliserte spørsmål som endringer i bioteknologiloven.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I dag skal Stortinget stemme over en rekke endringer i bioteknologiloven. Endringsforslagene ble utarbeidet i rekordfart av Ap, SV og Frp, uten høringer, innspillsrunder eller bred, offentlig debatt.

Én av disse endringene gjelder assistert befruktning for enslige. Det vil gi enslige kvinner (merk: kvinner) mulighet til å bære frem og få barn gjennom inseminasjon. Selv om det finnes mange dyktige aleneforsørgere, mener jeg at dette forslaget trosser hensynet til barnets beste.

Ikke rettferdig

FNs barnekonvensjon sier at statlige myndigheter alltid skal legge barnets beste til grunn, og at barn – så langt det er mulig – skal kjenne sitt biologiske opphav. Samtidig er det ingen menneskerett å få barn.

Dette gir klare føringer på hvordan den norske staten bør gå frem i spørsmålet om assistert befruktning: Den bør sørge for at barns behov prioriteres over behovene til enslige mennesker som ønsker seg biologiske barn.

Tage Slind Jensen (21), Unge Høyre.

Hvis staten bestemmer seg for å prioritere behovene til enslige kvinner, hvorfor skal den ikke bistå enslige menn med å få barn ved å tillate surrogati? Mange argumenterer for eggdonasjon fra et likestillingsperspektiv. Hvorfor gjelder ikke dette i debatten om assistert befruktning for enslige?

Hva slags samfunn vil vi ha?

Selv med altruistisk (frivillig) surrogati, vil en aldri kunne garantere at kvinnen ikke tar betalt for tjenesten. Da risikerer man at barn blir en vare man kan kjøpe og selge i et marked, og jeg tror svært få av oss ønsker oss et slikt samfunn.

Dette er kun noen av de problematiske sidene ved assistert befruktning for enslige, og det finnes dilemmaer i de andre forslagene også.

Stortingets hastverk gjør at man ikke får tid til å diskutere disse tilstrekkelig. Det vitner om at man ikke har forstått hvor krevende disse spørsmålene faktisk er, uavhengig av hva en måtte mene om dem.


Fått med deg disse Si;D-innleggene?

Les også

En milepæl for ytringsfriheten. Si ;D fyller 15 år!

Les også

Verden rundt har ungdom byttet ut studier og fester med kampen mot smitte og død

Les også

Norsk jernbane må styres hjemmefra, ikke fra Brussel

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.