SiD

Erna Solberg ofrer kvinnerettigheter for makt | Eleah Sophie Leversen

  • Sophie Leversen (19)
Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier hun er villig til å forhandle endringer i abortloven, dersom KrF ønsker plass i hennes regjering.

Si ;D-innlegg: Du kan ikke tråkke på kvinners rettigheter bare for å beholde makten.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Til statsminister Erna Solberg (H): Selv om vi er uenige politisk sett, synes jeg du representerer landet vårt på en flott måte. Men at du vil tillate å innskrenke dagens abortrettigheter for å fri til KrF og dermed beholde din egen makt, synes jeg er direkte vemmelig.

Når man som kvinne er såpass maktsyk at man vil frata kvinner råderett over egen kropp, er det på tide å gå noen runder med seg selv.

Så vær så snill, Erna, ikke la kvinners rettigheter gå tapt, bare for tre år til med makt, skriver Eleah Sophie Leversen (19).

For det er ikke slik at kvinner tar abort for gøy, eller som en form for prevensjonsmiddel for å slippe ubehaget med kondom.

Abort er ikke et virkemiddel for at kvinner skal kunne ligge rundt uten noen som helst form for konsekvens, og slik KrF, og nå du, omtaler abort, får dere det til å fremstå som en lek for kvinner.

Dersom noen kommer til en konklusjon der man innser at man ikke kan tilby tvillinger et fint liv, så er det godt at man har alternativer, i dette tilfellet tvillingabort-loven. Det burde være opp til kvinnen selv om hun vil gjennomføre noe slikt.

Man kan ikke la sine etiske prinsipper eller sin trang til å bevare makt føre til at man tråkker på kvinners rettigheter. Det er som om jeg som vegetarianer skulle innført et kjøttforbud i Norge, bare fordi det for meg er det eneste som er moralsk riktig.

Jeg respekterer at andre putter hva de selv vil i egen kropp. På samme måte må dere respektere at noen velger å ta abort, selv om det ikke er noe dere ville gjort selv. Så vær så snill, Erna Solberg, ikke la kvinners (deg selv inkludert) rettigheter gå tapt, bare for tre år til ved makten.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Si ;D
  2. Abort
  3. Rettigheter
  4. Politikk