SiD

Mental helse er viktig – også i utviklingsland | Nikolai Astrup

  • Nikolai Astrup, utviklingsminister (H)
Utviklingsminister Nikolai Astrup (H) svarer tre Si ;D-skribenter om arbeidet med mental helse i utviklingsland.

Norge bidrar til arbeidet med mental helse gjennom Verdens helseorganisasjon og sivile samfunnsorganisasjone.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dette innlegget sto på trykk i «Det fossile hjørnet» i Si ;D 05. februar.


Jeg vil takke Amalie Konstali (14), Vanii Hsun-Ni Finborud-Yao (14)og Elise Hage Hottran (14) for et godt innlegg i Aftenposten Si ;D 23. januar.

Jeg er helt enig i at mental helse er viktig og at det er et stort behov for å jobbe mer med mental helse i utviklingsland. Store deler av norsk utviklingshjelp går til fattige land med svake helsetjenester eller til land i konflikt.

Giverland som Norge kan blant annet hjelpe gjennom faglig støtte. Slik kan man få landenes egen innsats innenfor fysisk og psykisk helse til å henge bedre sammen.

Bidrar til psykisk helsehjelp

Norge bidrar til arbeidet med mental helse gjennom Verdens helseorganisasjon og sivile samfunnsorganisasjoner. Norad har også laget rapporten «Psykisk helse som global utfordring» for å sette søkelyset på dette viktige området.

Norge bidrar blant annet til psykisk helsehjelp i humanitære situasjoner. I tillegg til å støtte helseorganisasjoner som jobber med traumer, fokuserer vi på utdanning i krise og konflikt, blant annet fordi vi mener at skolegang kan forebygge og hjelpe psykiske plager hos ungdom og barn.

Dere nevner også problemer knyttet til tidlig ekteskap og viser til at ti prosent av jentene i Nepal blir gift før de fyller 15 år.

Norge samarbeider med internasjonale partnere for å bekjempe barneekteskap og for å fremme barns rettigheter.

Sikrer utdanning

Dersom jenter får utdanning, er det også mindre risiko for at de må gifte seg tidlig. Derfor fortsetter vårt arbeid med å sikre at alle jenter får utdanning med full styrke.

Jeg er også helt enig med dere i at menneskehandel må bekjempes.

Dette er et tema der Norge engasjerer seg i samarbeid med blant andre FN og Interpol.

Jeg er veldig glad for å se engasjementet dere viser for mental helse og unge kvinners levekår. God mental helse er viktig for å kunne skape seg et godt liv og for å skape gode samfunn.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Bistand
  3. Psykisk helse