SiD

Nei takk til heldagsskole!

Ved at skolen heller tilbyr gratis leksehjelp etter skoletid, kan alle arbeide i sitt eget tempo. Dette vil gjøre at de svakeste elevene klarer å komme seg gjennom pensum, samtidig som de mest skoleflinke blir mer motivert og jobber mer effektivt, skriver Torstein Ones (18).

Jeg mener at skolen heller bør tilby gratis leksehjelp etter skoletid, enn mer obligatorisk skole.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

26. september skriver Marthe (16) at lekser stjeler fritid og motivasjon fra elevene. Hun vil innføre heldagsskole, noe hun mener vil gi mer frihet og motivasjon. Samtidig mener hun at den ekstra timen på skolen bør brukes til repetisjon. Alt dette mener jeg er feil.

På ungdomsskolen bør man gradvis få mer lekser. Dette vil oppmuntre elevene til å jobbe mer effektivt.

Tilpasset leksehjelp er bedre enn heldagsskole

Ved at skolen heller tilbyr gratis leksehjelp etter skoletid, kan alle arbeide i sitt eget tempo. Dette vil gjøre at de svakeste elevene klarer å komme seg gjennom pensum, samtidig som de mest skoleflinke blir mer motiverte og jobber med effektivt.

Det å tilpasse leksehjelpen, slik at alle kommer seg gjennom pensum, er veldig viktig nå som det er nedgangstider i oljebransjen. Norge må i større grad belage seg på å livnære seg av kunnskap.

Ved at skolen heller tilbyr gratis leksehjelp etter skoletid, kan alle arbeide i sitt eget tempo

Foreldre er en ekstra ressurs

Marthe skriver at det ikke er foreldrene sitt ansvar å undervise, og at hun derfor vil innføre heldagsskole. Jeg mener det derimot er viktig å se på foreldrene som en ekstra ressurs, ikke som en hindring. De foreldrene som har kunnskap, bør få hjelpe ungene sine med lekser.

Dessuten er det viktig å huske på at det også finnes digitale hjelpemidler som er tilgjengelig for alle.

Jeg mener det derimot er viktig å se på foreldrene som en ekstra ressurs, ikke som en hindring

Absurd politikk

Det er helt absurd at mange av de samme politiske partiene som vil ha sekstimers arbeidsdag også vil ha heldagsskole. De går inn for dette fordi det fører til mindre fravær, økt produktivitet og mer fritid.

Toyota i Göteborg innførte dette for 13 år siden og har fått stor suksess. De har økt profitten med 25prosent, samtidig som det er mindre sykefravær og mindre reisetid til og fra jobb.

Det er helt absurd at mange av de samme politiske partiene som vil ha sekstimers arbeidsdag også vil ha heldagsskole

En plass der det er naturlig med kortere dag, vil være på barneskolen og ungdomsskolen. Dersom voksne ikke klarer å holde motivasjonen oppe lenger enn seks timer, hvordan kan en forvente at elever på barneskolen klarer dette?

Det er all grunn til å tro at sekstimers skoledager med mer lekser vil gjøre elevene mer produktive, mer motiverte og vil føre til mindre fravær i skolen.

Les også

  1. Skal det ikke være lov å være best?

  2. Jeg tror på tilpasset undervisning, ikke nivådeling

Torstein Ones (18)

Les mer om

  1. Politikk
  2. Foreldre
  3. Leksefri
  4. Lekser
  5. Skole