SiD

Karikaturer bør som hovedregel tillates

  • Annveig Eggestad Richter (21)
    Annveig Eggestad Richter (21)
For at lærere skal kunne undervise om ytringsfrihet eller terrorangrepet mot Charlie Hebdo, er det et poeng å vise bakgrunnen for striden, skriver Annveig Eggestad Richter (21).

Ytringsfriheten har en grense. Likevel må vi kunne vise eksempler og gjengi kritiske ytringer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Striden om bruk av karikaturtegninger og ytringsfrihetens grenser har rast etter at læreren Samuel Paty ble drept på brutalt vis i Frankrike.

22. oktober skrev Ayeesha Fakhir i Si ;D at muslimers motstand mot å fremstille religionens hellige personer bør respekteres. Hun skriver at det ikke er nødvendig at en lærer viser slike karikaturer i undervisningen. Dette er jeg delvis uenig i.

Viktig funksjon

Karikaturer er ofte kritiske. Dette er en styrke. De bør dermed som hovedregel tillates. Til tross for at det strider mot et forbud i islam og kan provosere og såre noen.

Annveig Eggestad Richter (21)

Respekt for andres religion er viktig. Men man må huske at religionsfrihet går begge veier. Det innebærer også retten til ikke å tro.

For at lærere skal kunne undervise om ytringsfrihet eller terrorangrepet mot Charlie Hebdo, er det et poeng å vise bakgrunnen for striden.

Dette kan bidra til bedre forståelse av meningen bak Muhammed-karikaturene, hvorfor de provoserer, og hvilke reaksjoner dette har medført.

Økt kunnskap

Vi må likevel erkjenne at enhver karikatur eller annen ytring ikke nødvendigvis har noe godt for seg. Noen karikaturer har som hensikt å latterliggjøre eller kun bidra til diskriminering og stigmatisering. Det må altså trekkes en grense mellom slike ytringer og rettmessig kritikk, selv om dette kan være utfordrende.

Den omdiskuterte rasismeparagrafen lovregulerer denne grensen. Frp ønsker at denne skal fjernes. Det er jeg uenig i.

Diskriminering og hat er et reelt problem i dagens samfunn, og det er viktig at vi verner mennesker mot slik urett. Rasismeparagrafen i seg selv stopper ikke enkeltmennesker fra å ha forkastelige meninger. Det er likevel viktig å være tydelig på at disse meningene ikke tolereres, og at de får konsekvenser.

Ytringsfriheten har en grense. Likevel må vi kunne vise eksempler og gjengi kritiske og krenkende ytringer. Dette kan gjøres uten nødvendigvis å legitimere innholdet. Slik legger vi til rette for økt kunnskap og en nyansert debatt.


Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Charlie Hebdo
  2. Diskriminering
  3. Religion
  4. Ytringsfrihet