Trist for alle

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Det var en fredelig demonstrasjon, men uttalelsene til en person har fått det meste av oppmerksomheten.

«Etter det jeg kjenner til var den personen homofil, og det er den straffen han da fortjener. Det er det standpunktet enhver muslim er påtvunget gjennom sin religion», uttalte muslimske Mohyeldeen Mohammad (24) i et intervju med Klassekampen.

Han støttet at en mann ble steinet til døde i Somalia fordi han var homofil. Hvordan er det mulig å si noe slikt? I islam er det kanskje ikke spesielt populært å være homofil, men det står også i Koranen at «den som har tatt et liv, har tatt alle liv». Mohammad advarer i tillegg mot nytt terrorangrep på norsk jord, og uttaler at demonstrantene bare demonstrerte lovlig fordi det er i Norge; hadde det vært et annet land, hadde de benyttet seg av andre metoder. Demokrati har visstnok heller ingen plass i islam.

Det er virkelig synd at denne mannen uttaler seg under en fredelig demonstrasjon, slik at det virker som han taler på vegne av andre. Dermed vil mange ikke-muslimer og nordmenn skjære alle muslimer over én kam.

Heldigvis tar både venstrepolitiker Abid Raja og demonstrasjonsleder Youef Assidiq klart avstand fra Muhammads uttalelser. Jeg er svært glad for at noen i hvert fall forstår hvordan verden i dag fungerer. Jeg vil gjerne si som Assidiq: Dersom man ikke kan respektere norske lover og regler, så går det alltid et fly.