Regjeringen avlyser eksamen. Mitt kull er blant dem som betaler prisen.

  • Iben Brøgger (17)
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) kunngjorde mandag at regjeringen avlyser skriftlig eksamen i grunnskolen og på videregående.

Det blir feil å si at «koronakullene» stiller svakere faglig som følge av hjemmeundervisning. Karakterkortet sier det motsatte.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Regjeringen avlyser skriftlig eksamen i grunnskolen og på videregående skole på grunn av store forskjeller i undervisningstilbudet under pandemien. Dette vil plassere både tidligere og etterfølgende kull bakerst i køen i kampen om studieplassene. Det er ikke greit.

«Koronakullene»

Håpefulle elever som vendte tilbake fra friår og folkehøyskole i fjor vår, gikk på en smell: Førstegangsvitnemålet tapte kampen mot snittet til avgangselevene 2020, «koronakullet», som ikke hadde hatt eksamen.

Iben Brøgger (17).

I løpet av de siste åtte årene har nesten halvparten av alle videregåendeelever fått dårligere karakter på skriftlig eksamen enn til standpunkt. Avlyst eksamen gjør derfor at «koronakullene» jevnt over stiller med høyere snitt enn de kullene som har måttet ta eksamen.

Svekket undervisningstilbud

Førstegangsvitnemålet er gyldig til og med året man fyller 21. Eksamensfritaket skaper dermed konsekvenser for både eldre og yngre kull.

Pandemien har gitt mange elever et svekket undervisningstilbud, men i ulik grad. Hovedbegrunnelsen for at eksamen avlyses, er forskjellen i kvalitet på undervisningstilbudet.

Problemet er at tap av kvalitet i undervisningen rammer bredt. Skadeomfanget tar ikke hensyn til avgrensingene mellom skoleår. Å si at koronakullet stiller faglig svakere til studieplassene som følge av hjemmeundervisning, blir feil når karakterkortet sier det motsatte.

Behandles likt

Løsningen på koronapandemiens undervisningskonsekvenser må ivareta alle elever. Å kun ta hensyn til avgangselevene er ikke en akseptabel løsning. Det er bare en lettvint rømningsvei for dem som tar beslutningene.

På skolen lærer vi at rett til likebehandling er et grunnleggende prinsipp. Vi må derfor kunne forvente at det ikke forskjellsbehandles i konkurransen om studieplassene. Det vil være å la oss i etterfølgende kull betale prisen for manglende undervisning – to ganger.

Les også

Regjeringen avlyser skriftlig eksamen for elever på ungdomsskolen og videregående

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.