SiD

Jeg er en mobber | Brynjar Andersen Saus

  • Brynjar Andersen Saus (20)

Vi som ikke bidrar aktivt, men står og ser på mobbing, har makten til å redde offeret, skriver Brynjar Andersen Saus (20). Foto: beeboys /Shutterstock/privat

Si ;D-innlegg: Problemet med kampen mot mobbing er at ansvaret legges på feil sted.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Ja, jeg er en mobber. Ikke fordi jeg noen gang har utøvd vold eller trakassert noen, ikke fordi jeg har baksnakket eller bedrevet nettmobbing.

Jeg har ikke gjort noe som ville gitt meg stempelet «mobber», eller noe jeg kunne blitt tatt eller straffet for.

Allikevel er jeg en mobber.

Hvorfor? Jo, fordi jeg har stått og sett på uten å gripe inn når noen i min klasse er blitt mobbet. Flere ganger.

Jeg har latt være å si ifra når noen har baksnakket andre til meg. Jeg har flirt sammen med resten av klassen når noen er blitt gjort narr av.

Jeg har visst at noen har stått utenfor og vært ekskludert, uten å bringe dem inn i varmen. Og jeg tror ikke jeg er den eneste.

Enkeltpersoner vs. grupper

De fleste har vært den jeg var i klassen. Ikke et mobbeoffer og ikke en som trakasserer eller er voldelig.

De fleste har stått fint utenfor og sett på at disse tingene skjer, uten å gjøre noe som helst. Kanskje flirt litt sammen med de andre og latt være å invitere offeret på sosiale ting.

Man føler seg uskyldig når man står oppi situasjonen. Hvis man blir spurt, vil man si at man ikke har mobbet noen, «man gjorde jo bare som alle andre.»

Mobbing er et resultat av at en GRUPPE velger å la noen bli trakassert, utestengt eller glemt

Det er et stort problem at vi i dag i altfor stor grad ser på mobbing som en konflikt mellom en person eller en gruppe personer og offeret.

Vi straffer de som har vært deltagende i mobbingen, og prøver å løse konfliktene mellom de involverte.

Vi må begynne å innse at mobbing, både på skolen, arbeidsplassen og fritiden, ikke er en personkonflikt, men et miljø som ekskluderer den enkelte.

Det er et resultat av at en gruppe velger å la noen bli trakassert, utestengt eller glemt.

Én måte å stoppe det på

Mobbernes makt ligger i at de har flertallet med seg. De kan slippe unna med grusomme handlinger fordi ingen, eller for få, tar til orde mot dem.

Det er kanskje en som slår, sparker og trakasserer, men offeret har hele gruppen imot seg.

Vi må få slutt på mobbing i Norge. Det er jeg ikke den første som sier, og jeg kommer ikke til å være den siste. Alle er enig om det målet.

Problemet med kampen mot mobbing er ikke at vi ikke vil nok, eller ikke vet nok. Problemet er at ansvaret legges på feil sted.

Les også

Hun inviterte til jentebursdag. Etter en time ringte hun for å høre hvor de var.

Mobbing kommer ikke til å bli stoppet av politikere, lærere, foreldre eller de få som tør å stå imot. Mobbing kan bare stoppes av at vi som har stått og sett på, sier at nok er nok.

Mobbing kan bare stoppes av at vi som har stått og sett på, sier at nok er nok

Vi må tørre å si ifra når noen behandler andre dårlig, og vi må ikke la noen falle utenfor bare fordi de selv ikke er så flinke til å få seg venner.

Min bønn til alle er at neste gang du ser noen bli mobbet eller ekskludert, si ifra og ta dem inn i varmen.

Tør å gå imot strømmen – ikke bare gjør som alle andre.

Vi som ikke bidrar aktivt, men står og ser på mobbing, har makten til å redde offeret. Og med stor makt kommer stort ansvar


Vi anbefaler også å lese:

Les også

Maria Winther (19): Søsteren min er ett år eldre og ikke så ulik meg. Men hun ble mobbet – og ikke jeg.

Les også

Med egen fritidsklubb, kokk og tre sosiallærere, gikk mobbetallene på Hovedgården ungdomsskole kraftig ned

Les også

På 1960-tallet var ordet «mobbing» fortsatt fremmed.

Les også

Tidligere kunnskapsminister: – Vi gjorde ikke nok for å stoppe mobbingen


Podkast: Ungdom og mobbing

Her kan du blant annet møte Victoria Grøtting (18) og Henriette Oudmayer Simensen (16) fra Sykt Perfekt, som begge er blitt mobbet. Grøttings oppgjør med mobberne er blitt delt av nærmere 25 000 på Facebook. Hva skjedde etterpå?

Hør den med ett klikk her:

Les mer om

  1. Mobbing
  2. Ungdom