SiD

Det er på tide å revurdere Norges forhold til EU

  • Thyra Håkonsløkken (16)
    Thyra Håkonsløkken (16)
    Nestleder, Innlandet Unge Venstre
Bildet viser EU-parlamentet i Strasbourg.

I Norge er ingen under 46 år blitt spurt om hva de mener om EU-medlemskap. Det er udemokratisk.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Det har gått 28 år siden den forrige folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap. Siden det har vi ikke hatt en ordentlig debatt om vår tilknytning til Europa og EU.

I dag opplever vi et endret Europa. Norge må være med og påvirke gjennom norsk EU-medlemskap.

Sikrer fred

EU ble dannet for å fremme samarbeid mellom europeiske land etter andre verdenskrig. Ingen av EU-landene har vært i krig med hverandre siden samarbeidet begynte. Medlemslandene har stått sammen for å opprettholde freden og utvikle det europeiske samarbeidet.

Etter den russiske invasjonen har Ukraina søkt om medlemskap i EU. De ønsker å knytte seg sterkere til Europa.

Når vi har ikke-fredelige diktatorer som Russlands president Vladimir Putin i vår egen verdensdel, er det essensielt at vi i Norge og andre fredelige demokratier samarbeider. Det at unionen vant Nobels fredspris i 2012, understreker hvor viktig EU er for fred.

Norge må henge med og søke om fullverdig medlemskap i EU.

Trengs for å nå klimamål

Andre store saker er aktuelle å trekke frem i debatten. EU er blitt enige om ambisiøse klimamål, og de har også konkrete klimatiltak for å nå disse.

For å kutte utslipp og gå inn i det grønne skiftet trenger vi mer samarbeid, ikke mindre. Vi i Europa og spesielt vi i Norge har sluppet ut ekstreme mengder klimagasser. Derfor har vi et ekstra stort ansvar for å kutte utslipp og omstille oss. EU er dermed ideelt. For vi kan ikke løse klimakrisen alene.

Nye folk, ny avstemning

Siden forrige EU-avstemning kan folk ha endret mening. 28 nye årskull har fått stemmerett, og mange tanker er dermed ikke blitt hørt.

Aller mest trenger vi å melde Norge inn i EU for å løse problemer innenfor og på tvers av landegrensene og for et sterkere demokrati.

Samarbeidet vi har med EU i dag, EØS- avtalen, har gagnet Norge mer enn noe annet samarbeid. Men dessverre er den er ikke demokratisk.

Må stå på gangen

EØS-avtalen gir ikke stemmerett i Europaparlamentet, men innebærer at vi må følge regler som blir vedtatt. Så når de andre medlemslandene vedtar saker for hele Europa, må Norge som EØS-medlem stå på gangen uten mulighet til å stemme.

Et EU-medlemskap vil gi oss akkurat de samme fordelene vi allerede har gjennom EØS. Hvis vi blir medlem av EU, vil vi også få stemmerett til Europaparlamentet og mulighet til å forme politikken.

Det er på tide å revurdere Norges forhold til EU. Ingen under 46 år har fått være med å bestemme vårt forhold til EU. Det at så mange ikke har fått være med å bestemme, må endres umiddelbart. Vi må åpne debatten for et norsk EU-medlemskap for fullt.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!

Les mer om

  1. EU
  2. Ukraina
  3. Europaparlamentet