SiD

Jeg trenger mye mot for å rekke opp hånden i timen

  • Jente (14)
Jeg føler lærerne mine ikke tenker på stort annet enn om jeg deltar like mye som andre, skriver jente (14).

Si ;D-innlegg: Nei, jeg kan ikke trykke på en knapp og plutselig delta mer.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Å være muntlig aktiv i timene på skolen er med på å avgjøre karakterene våre, og hvis man aldri deltar, får man press fra lærere og foreldre.

Men det er vanskelig for en introvert person som meg å delta. Jeg klarer det rett og slett ikke.

Jeg deltar noen ganger, men det er sjeldent jeg deltar når vi skal svare på et spørsmål jeg ikke er 100 prosent sikker på.

Lærerne ber meg om å delta mer, og de forventer at det skal skje allerede neste time eller neste dag.

Sånn fungerer det ikke. Jeg kan ikke trykke på en knapp og plutselig delta mer.

Trenger mot

Det kan ta lang tid, og dette må lærere og foreldre respektere. Dette gjelder også for presentasjoner, høytlesning og til og med samtaler med personer jeg ikke kjenner så godt.

For mange er det bare å rekke opp hånden og svare, enten de vet svaret eller ikke. Jeg trenger derimot mye mot for å kunne si noe jeg ikke er sikker på.

Jeg trenger derimot mye mot for å kunne si noe jeg ikke er sikker på

Elever i 5.-, 9.- eller 10. klasse burde få hjelp eller motivasjon til å delta mer, ikke mas og press.

Når en lærer setter karakter på muntlig prestasjon, bør hun eller han tenke mer på progresjon og utvikling i stedet for å sammenligne elevens deltagelse med andre elevers deltagelse.

Jeg føler lærerne mine ikke tenker på stort annet enn om jeg deltar like mye som andre. Selv motiveres jeg ved å snakke med sosiallærer, eller øve på det med venner.

Mister motivasjon til å delta

På en utviklingssamtale med læreren ble jeg bedt om å rekke opp hånden mer, men hver gang læreren ser på meg i håp om at jeg skal delta, skammer jeg meg. Jeg har ikke svaret på alt i timen.

Når jeg ikke har svaret, rekker jeg ikke opp hånden. Når jeg er usikker, rekker jeg vanligvis ikke opp hånden. Vet jeg at jeg har rett, prøver jeg så godt jeg kan å rekke opp hånden.

Når jeg ikke har svaret, rekker jeg ikke opp hånden

Flere ganger har lærerne mine spurt meg om svaret uten at jeg har rukket opp hånden.

Det har ikke bare vært ydmykende ikke å kunne svare på spørsmålene. Det har også gjort meg mindre motivert til å delta.

La oss få den tiden vi trenger

Før prøvde jeg å unngå å delta på muntlige presentasjoner, men jeg er blitt bedre på det nå.

Det har vært tøft å bli tvunget av læreren til å presentere noe for alle, mens de andre har fått tilbud om bare å presentere for læreren alene.

Å mase på oss som har vansker med å delta, om å delta mer, hjelper ikke alle.

La oss heller få den tiden vi trenger og finne motet til å delta. Det kan hjelpe utrolig mye mer enn dere tror, og det gjelder for elever på barneskoler, ungdomsskoler og videregående.


Andre har også skrevet om å være introvert. Her kan du lese:


Podkast: - Jeg er ensom og trenger en venn

Martine Halvorsen (18) er kjent fra TV-programmene Sykt perfekt og Top Model og er en profilert blogger. Derfor var det overraskende for mange da hun skrev om ensomheten sin i Aftenposten.

I denne podkasten forteller hun om hvordan det gikk etter at innlegget sto på trykk. Med oss er også psykolog Aksel Inge Sinding.

  • Hør gratis med ett klikk her:

Les mer om

  1. Skole
  2. Skole og utdanning
  3. Ungdom