SiD

Jeg kjente ikke mine egne begrensninger og ble utbrent da jeg var 17 år

  • Si ;D-redaksjonen
    Si ;D-redaksjonen
Beathe Øgård (25), leder for Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH).

Ikke tenk at du må gjøre alt eller være perfekt. Livet er langt, og det kommer også mange fine år etter ungdomstiden, sier Beathe Øgård (25).

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Beathe Øgård (25) er leder for Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH).

– Hva er det beste valget du tok i tenårene?

– Å engasjere meg. Det var viktig for meg å kunne møte likesinnede og være del av et miljø hvor man lærer mye. Det er et valg jeg ikke ville vært foruten i dag.

– Hva er det verste valget du tok?

– Det verste valget jeg gjorde var å ikke være flink nok til å kjenne mine egne begrensninger. Jeg ble utbrent i en periode da jeg var 17 og opplevde mye press og forventninger. Det som hjalp meg da, var å slappe av, snakke med venner og familie og bruke mer tid på ting som ga meg mer overskudd, som å reise og lese bøker.

– Hvordan er det å være SAIH-leder?

– Jeg føler meg veldig privilegert som får jobbe fulltid med å lede en organisasjon med studenter og akademikere som brenner for internasjonal solidaritet. Det er en utrolig spennende og givende jobb med mange ulike arbeidsoppgaver: styrearbeid, kreative kampanjer, møter med aktivister fra hele verden og politisk påvirkningsarbeid.

– Hva er det som motiverer deg om dagen?

– Å kunne møte studentaktivister fra andre land og arbeide sammen med dem om felles mål for å oppnå rettferdig og inkluderende høyere utdanning.

– Hvilken person betød mest for deg i ungdommen?

– Min mormor var en bauta for meg og en jeg kunne snakke med om alt. Hun var alltid støttende og forståelsesfull, uansett om det var små eller større problemer. Hun er fremdeles en veldig viktig person i mitt liv.

– Avkolonisering av akademia har vært en av høstens store debatter, og du har også skrevet i Aftenposten om det. Hvordan har du opplevd debattklimaet?

– Jeg synes det beste med denne debatten er å se hvor mange som engasjerer seg for temaet. Det har vært både støtte og kritikk i debatten. Til tider har det vært et utfordrende debattklima, og jeg har opplevd at debatten er blitt mer polarisert enn nødvendig. Personlig har det vært utrolig viktig for meg å vite at jeg har støtte fra organisasjonen og våre medlemmer.

– Er det noe du savner eller føler at mangler i norsk samfunnsdebatt?

– Å få muligheten til å utdype. Når man er del av en offentlig debatt med ulike ståsteder, får man sjelden rom til å forklare og komme med eksempler. Innlegg må kortes ned, og det fører ofte til en mer overfladisk debatt som ikke gir den samme muligheten for forståelse. Det blir vanskelig for nye lesere å sette seg inn i et tema. Jeg tror at for mange er terskelen for å delta i offentlige debatter for høy, og det er synd. I avkoloniseringsdebatten skulle jeg ønske at enda flere hadde engasjert seg, jeg synes det har vært veldig fint og viktig at vi i den siste tiden har fått flere stemmer fra samiske miljøer i det offentlige ordskiftet.

– Hvilke råd har du til dagens samfunnsengasjerte ungdommer?

– Vær nysgjerrig og eksponer deg selv for nye perspektiver, kulturer og meninger. Ikke bare blir man utfordret på hva man selv tenker eller mener, men man lærer utrolig mye.

– Hva er dine beste tips til å gjøre ungdomstiden så fin som mulig?

– Ikke bekymre deg for mye for fremtiden. Det ordner seg, og veien blir til mens man går. Det er umulig å planlegge alt, og det er også viktig å være forberedt på alt ikke alltid blir som man helst vil. Ikke tenk at du må gjøre alt eller være perfekt. Livet er langt, og det kommer også mange fine år etter ungdomstiden.

Hva har 2018 gitt deg av erfaringer som du vil ta med deg videre?

– I 2018 har jeg lært utrolig mye som leder av SAIH. Erfaringene med å bli tryggere på meg selv i offentlige debatter og vite hvilke begrensninger og muligheter man har når man representerer en organisasjon, er definitivt noe jeg vil ta med meg videre.

Les mer om

  1. Julekalender: Unge forbilder
  2. Universitet
  3. Debattkultur