Nedprioriteringen av Noah skyldes ikke politisk uenighet

  • Halvard Brundtland
Regjeringen har valgt å prioritere organisasjoner som fremmer demokrati, medborgerskap og ungdomsmedvirkning, skriver debattanten. Bildet viser dyrerettighetsorganisasjonen Noahs demonstrasjon mot felling av ulv tilbake i 2018.

Årets statsbudsjett bærer preg av harde prioriteringer. Derfor foreslås det kutt i støtten til Noah.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Senterungdommen foreslo å kutte bevilgningene til Noah fordi de er uenige i politikken vår, skriver Josefine Køltzow Øvrebø fra Oslo Unge Venstre i et innlegg i Aftenposten Si ;D 7. oktober. Det er feil.

At Noah og Senterungdommen/Senterpartiet er sterkt uenige med hverandre i en del saker, er nok de fleste klar over. Men at dette er bakgrunnen for at Noahs bevilgninger nå kuttes, er ikke tilfellet.

I et trangt budsjettår blir regjeringen nødt til å prioritere. Dette har dessverre gått utover støtten til flere frivillige organisasjoner, ikke bare Noah.

Regjeringen prioriterer demokrati og medborgerskap

I dag er det krig i Europa, og udemokratiske krefter er på fremmarsj over store deler av verden – også i det tradisjonelt demokratiske Europa.

Da er det bra at regjeringen prioriterer og viderefører støtten til organisasjoner som jobber med demokrati, medborgerskap og ungdomsmedvirkning.

Dette gjør for eksempel 4H og Norges Bygdeungdomslag, som får videreført sin støtte. Noah er derimot en organisasjon med svært lite medlemsdemokrati.

Det er mulig å melde seg som frivillig i Noah, men man har nesten ingen muligheter til å påvirke organisasjonens politikk og organisering. Noah har for eksempel ingen vedtekter, lokallag eller noen form for årsmøte.

Skal fremme norsk landbruk

Landbruksdepartementet, som står bak kuttet til Noah, har som hovedoppgave å fremme norsk mat og landbruk. Dette ligger også til grunn for støtten som landbruksdepartementet gir til frivillige organisasjoner.

Noah er en organisasjon som aktivt jobber for å bygge ned norsk landbruk. Det skal ikke være landbruksdepartementets oppgave å støtte landbruksfiendtlige organisasjoner.

At regjeringen kutter støtten til Noah på bakgrunn av politiske uenigheter, er altså feil. Regjeringen har vært til nødt å gjøre harde og nødvendige prioriteringer under arbeidet med neste års statsbudsjett. Dette gjelder dessverre også støtten til frivillige organisasjoner.

Jeg er glad for at regjeringen valgte å prioritere organisasjoner som jobber med demokrati og ungdomsmedvirkning, i stedet for organisasjoner som har et minimum av medlemsdemokrati.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.