Skal vi ha karakterer i skolen, er vi nødt til å ha karakter i kroppsøving

 Vi er alle forskjellige og gode på ulike ting. Derfor kan vi ikke fjerne karakter i kroppsøving, skriver debattanten.

I stedet for å fjerne karakter i kroppsøving bør vi heller se på vurderingskriteriene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Matilde Tørudbakken Slettan fra Innlandet Unge Venstre skriver i Si ;D at karakterer i kroppsøving bør fjernes. Her er jeg sterkt uenig.

Å fjerne karakter i kroppsøving er å ta et steg i feil retning. Kroppsøving er et fag som alle andre. Å fjerne karakterer her, men beholde dem i andre fag signaliserer at kroppsøving ikke er like viktig.

At fagets status senkes, er alvorlig. Med tanke på folkehelse bør kroppsøvingsfaget heller styrkes.

Mer enn prestasjoner

Slettan skriver at kroppsøvingsfaget kunne hatt fokus på gevinsten fysisk aktivitet gir, men at faget heller fokuserer på hvor fort man løper, og hvem som scorer flest mål.

Men ifølge fagfornyelsen 2020 er et av kunnskapsmålene for kroppsøving i VG2 å «utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme god psykisk og fysisk helse og bidra til en helsefremmende livsstil etter avsluttet skolegang og i fremtidig arbeidsliv».

For VG3 er et av kompetansemålene å «samarbeide om å løse praktiske oppgaver i et læringsfellesskap og ut fra øvelse og aktivitet reflektere over hvordan egen medvirkning kan påvirke andre».

Disse kompetansemålene viser at kroppsøvingsfagets vurderingskriterier ikke bare handler om selve idrettsprestasjonene, men om samarbeid, fairplay, innsats samt å få frem viktigheten av fysisk aktivitet.

Motivasjon for meg

Fag der det kun handler om oppmøte og bestått/ikke bestått gjelder, kan fort bli nedprioritert av skoleeiere. Da kan man ende opp med lærere uten den faglige kompetansen som trengs, og at innkjøp av utstyr som skal stimulere til aktivitet i faget, nedprioriteres.

Selv har jeg ikke vært ekstremt teoristerk på skolen. Kroppsøvingsfaget er et praktisk fag, og det blir gjerne et fag hvor de teorisvake elevene kan løfte seg karaktermessig. Dette ble en motivasjon for meg.

Og hvis man tenker at kroppsøving ikke er et utdanningsrelevant fag, og man ønsker å fjerne karakteren fordi alle har ulike utgangspunkt for gode karakterer, hva med for eksempel musikk og mat og helse?

Hvem har gode forutsetninger for god karakter i musikk? De som har instrumenter hjemme. Hvem har gode forutsetninger for mat og helse? Jo, det er de som har fått slippe til på kjøkkenet hjemme.

Heller snakke om kriterier

Hvor rask du er, hvor god du er i volleyball, fotball eller basketball, eller hvor god du er til å danse swing, skal ikke ha noe å si for karakteren.

Det som derimot skal ha noe å si, er samspill, samarbeid, fairplay, personlig utvikling og innsats ut fra egne forutsetninger, slik det er i fagfornyelsen fra 2020.

Alle har ulike forutsetninger, og det er jo grunnleggende. Vi er alle forskjellige og gode til ulike ting. Derfor kan vi ikke fjerne karakter i kroppsøving. Da må vi heller endre vurderingskriteriene.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!