En rettferdig skole belønner dem som fortjener det

Hvis Sosialistisk Ungdom får det som de vil, vil eksamenskarakteren på vitnemålet erstattes av en mappevurdering. Debattanten er skeptisk.

Det er ikke vanskelig å pugge til en prøve. Den virkelige kunsten er å kunne bevise hva man kan på slutten av skoleåret – nemlig på eksamen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Som følge av koronapandemien hadde ikke elever på ungdomsskole og videregående eksamen i årene 2020, 2021 og 2022. Som et svar på dette skriver Eris Moronski, nestleder i Oslo Sosialistisk Ungdom, at hun vil fjerne eksamen permanent.

Slik får vi en varig karakterinflasjon, samtidig som vi fjerner belønningen til de beste elevene.

Kullene uten eksamen hadde rekordhøye karakterer da de gikk ut av ungdomsskolen, skriver Utdanningsdirektoratet. VG regner på «sekser-smitten» og finner blant annet at sekserandelen i videregående skole har steget fra 10,4 prosent i skoleåret 2018/2019 til 12,6 i skoleåret 2021/2022 – en økning på over 20 prosent!

Det er ikke garantert at høyere snitt tilsvarer nesten perfekte elever. Det å pugge til en prøve for å så glemme mesteparten neste uke, er ikke vanskelig. Den virkelige kunsten er å kunne bevise kompetansen sin etter et ferdig skoleår, nemlig på eksamen.

Rettferdighet

Den viktigste oppgaven en prøve som eksamen har, er å sjekke kandidatens kompetanse. Fjerner man eksamen, stoler man blindt på karakterkortet, som varierer veldig fra én skole til en annen. Dette gjelder også dersom man innfører en mappevurdering.

Dersom en ekstern sensor skal vurdere mappen, løser heller ikke det problemet. Eksamen tester nemlig kompetansen her og nå, noe som kan bekrefte eller avkrefte om standpunktkarakteren man har fått, stemmer. Dette er vanskelig å gjøre med mappevurdering.

Det er flere ungdommer som ikke kommer inn der de ønsker. Nå vil Sosialistisk Ungdom, ved å fjerne eksamen permanent, frata elevene rettferdigheten opptakssystemet vårt er kjent for.

I «sekser-smitte»-kartleggingen finner VG også at karakterene har økt mer på private videregående skoler enn på de offentlige. Hos de privateide skolene utgjorde sekserne 17 av 100 karakterer sist skoleår. Før pandemien var tallet 13,5 av 100. «I offentlig skole økte tallet fra 10 til 12 av hundre i samme periode», skriver avisen.

Når Sosialistisk Ungdom vil fjerne eksamen, godtar de også at private skoler vil profittere mest på den eksamensfrie skolen?

Andre løsninger

Eris Moronski nevner også at dagens elever ikke er klare for eksamen på grunn av undervisningshull fra pandemien. Men å tette dem er et felles ansvar skolene har, og man bør gjennomføre prøveeksamen i god tid.

Videre i innlegget hennes leser vi at eksamen kan bli et mareritt hvis noe uforventet skulle skje rett før, men også her er skolen forberedt: Du har rett til utsatt eksamen når du får karakteren 1, men også når du har dokumentert fravær.

De som får en god karakter på eksamen, er elever som har vist at de kan faget – også når de blir testet på slutten av året. Slike elever må fortsette å få muligheten til å vise frem arbeidet sitt. Samtidig fører det til at de som legger inn arbeid, blir belønnet.

Å fjerne eksamen er å fjerne verktøyet som gir de mest motiverte og hardtarbeidende elever den studieplassen de ønsker. Som Adam Smith (1723–1790) sa: «Individuell ambisjon tjener det allment gode.» Derfor bør vi la de beste bidra til en felles fremtid og la arbeidet deres snakke for seg selv.

En rettferdig skole belønner dem som fortjener det.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!