Å støtte Fremskrittspartiets politikk gjør meg ikke til en rasist

Det å stille krav til innvandrere er å vise dem respekt, skriver debattanten. Bildet viser Frp-leder Sylvi Listhaug og Jon Helgheim som presenterer partiets rapport om innvandring- og integrering i 2019.

Stigmaet som lenge har svermet rundt det innvandringspolitiske temaet, må ta slutt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Når du inviterer gjester til ditt hjem, har du som regel visse forventninger til hvordan de skal oppføre seg. At de skal ta av seg skoene, ikke ha føttene på bordet og ikke ødelegge noe, er typiske forventninger.

Dermed bør det også være en logisk konklusjon at man har visse forventninger til dem som skal bosette seg i vårt land.

Å stille krav er ikke rasisme

Helt siden jeg ble politiker for Fremskrittspartiet, har jeg regelmessig fått høre at jeg er rasist fordi jeg støtter vår innvandringspolitikk. Siden jeg ble medlem, har jeg brukt desidert mest tid på å forklare hvordan innvandringspolitikken vår fungerer, og hvorfor vi mener det bør stilles krav og settes begrensninger.

Jeg skal forklare det igjen, fordi jeg mener at stigmaet som lenge har svermet rundt det innvandringspolitiske temaet, må ta slutt.

Hverken nasjonalitet, farge eller andre ytre faktorer har noe som helst å gjøre med hvorfor vi er for en streng innvandringspolitikk. Det har derimot noe å gjøre med samfunnsøkonomien, kapasitet og integrering.

Det å komme til Norge betyr også at du blir en del av et fellesskap.

For mange innvandrere hindrer integreringen

Folk flest jobber og bidrar til fellesskapet, det er slik et velfungerende samfunn ser ut. Det bør derfor være en forventning om at de som blir en del av fellesskapet, også bidrar på lik linje som alle andre.

Problematikken oppstår når Norge tar inn for mange innvandrere og ikke har et godt nok system for integrering. Ved utgangen av 2020 var arbeidsledigheten blant innvandrere på 9,2 prosent. For resten av landet lå ledigheten på 2,7 prosent. Skal Norge beholde velferdstjenestene som skattepengene våre finansierer, er vi helt avhengige av at flest mulig jobber for dem, og minst mulig bruker dem.

Jeg tror at dem som kommer til Norge, ønsker å bidra til fellesskapet. Det å ha en jobb å gå til gir hverdagen struktur og mestringsfølelse.

Risikoen for psykiske lidelser øker når man er uten jobb. Dermed er god integrering helt vesentlig for å gi de som kommer til Norge, de beste forutsetningene. Flere politikere ser ut til å mene at arbeidet er ferdig når oppholdstillatelse er gitt. Men det er tvert imot da det starter.

De skal føle seg som hjemme

Det å stille krav til innvandrere er å vise dem respekt. Stilles det ikke krav, gir vi dem heller ikke forutsetninger til å lykkes i samfunnet vårt. For å lykkes i Norge er man nødt til å kunne språket og ha kunnskap om norske verdier. Vi har en viss kapasitet, som betyr at dersom vi skal kunne tilby tilstrekkelig integrering, må det ikke være flere enn vi kan håndtere.

Norge er et lite land. Vi har ikke ubegrenset med ressurser, økonomi og plass. Innvandring er i hovedsak en god ting.

Men om det eneste målet vi skal jobbe etter, er å gi flest mulig oppholdstillatelse, vil det ikke være til fordel for hverken innvandrerne eller samfunnet. Jeg vil kunne si til de som kommer til oss, det samme som du sier til dine gjester – «føl deg som hjemme», men dette er helt avhengig av at vi tar imot innvandrere med en god integreringspolitikk.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!