SiD

Løsningen på eksamensproblemet er enkel | Tara Wiers Kvamme

  • Tara Wiers Kvamme (17), Vestland Sosialistisk Ungdom
    Tara Wiers Kvamme (17), Vestland Sosialistisk Ungdom

Tara Wiers Kvamme (17) i Sosialistisk Ungdom mener at eksamen er utdatert. Dette bildet er fra 1963 hvor 420 studenter tar eksamen i Njårdhallen i Oslo. Foto: Arkivfoto: Oddbjørn Monsen / Aftenposten

Nå er tiden for å lytte til hva mange av oss ungdommer lenge har prøvd å foreslå.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Nå lever vi i en tid hvor et virus har tatt over hverdagen vår. Mange lider, mange er redde, og mange tar dette helt «chill». Noe av det som har stresset meg i denne perioden, er hva som egentlig skjer med eksamen.

Tenke nytt

Regjeringen har måttet diskutere om eksamensordningen vi har nå, kommer til å funke denne sommeren. Selv om det nå er bestemt at årets eksamener er avlyst, mener jeg at dette bare er enda et bevis på at eksamen er en risiko.

Elever bruker hele året på å jobbe opp mot eksamen, men vi ser jo nå hvor sårbart dagens eksamenssystem er. Hvorfor ikke høre på hva mange ungdommer har prøvd å foreslå før?

Nemlig mappevurdering.

Eksamen er en utdatert ordning. Det er ikke rettferdig at fem timer i en svett gymsal skal telle like mye som et helt år med arbeid.

Situasjonen vi er i nå, gjør at vi har mulighet til å prøve ut nye løsninger. Og ved å prøve ut mappevurdering neste skoleår får vi faktisk statistikk på om dette funker. Da kan vi vite om dette er noe vi bør fortsette med.

Tara Wiers Kvamme (17), Vestland Sosialistisk Ungdom . Foto: Privat

Press og usikkerhet

Mappevurdering fungerer ved at arbeidet du har gjort i løpet av et år, blir samlet i en mappe, for deretter å bli sendt inn til en ekstern sensor.

Arbeidet blir vurdert på samme måte som en eksamen, men det er ikke bare de fem timene som lenger er med på å bestemme om du kan bli psykolog eller lærer.

  • Ikke helt oppdatert på koronaviruset? Se vårt direktestudio

Selv om denne situasjonen vi er i nå, er kjip, tror jeg den kan åpne for nye muligheter om vi ønsker det. Hvorfor ikke bruke denne situasjonen til å tenke nytt og prøve nye ting?

Jeg tror at en mappevurdering kan lette på mye av presset og usikkerheten mange ungdommer sitter med rundt eksamen. Dette sørger for at ungdommen ikke får en middelmådig løsning som kan begrense deres muligheter i fremtiden.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.Les mer om

  1. Eksamen
  2. Koronaviruset
  3. Skole