SiD

Tvungen militærtjeneste er umoralsk! | Christoffer H. Nilsen & Christoffer Døhlen

 • Christoffer Dølen (18)
  Varamedlem i sentralstyret, Liberalistisk ungdom
 • Christoffer H. Nilsen (20)
  Liberalistisk ungdom
Tvungen militærtjeneste innebærer at mennesker tvinges av staten til å være soldater mot sin egen frie vilje, skriver Christoffer H. Nilsen (20) og Christoffer Dølen (18).

Det er nedverdigende at unge mennesker skal kastes i leir og blindt adlyde folk de aldri har møtt.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Forsvarssjefen har uttalt at han trenger flere soldater. Samtidig frykter Frps utenrikspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde, at for få mennesker gjennomgår førstegangstjenesten. Derfor ønsker han å innføre en form for tvungen militærtjeneste.

Christoffer H. Nilsen (20)

Man skulle tro en representant fra et parti som kaller seg liberalistisk, skulle vært imot slike totalitære ordninger. Tydeligvis ikke.

For det første er det meget lite effektivt med tvungen militærtjeneste. Det tvinger produktive unge mennesker til å miste viktige inntekter de ellers ville fått.

Å tvangssende ungdommer i militæret fratar dem muligheten til å bidra til samfunnet med verdiskapning, samtidig som samfunnet går glipp av verdiene ungdommene ville skapt et annet sted enn i Forsvaret.

Fredstiltak

Vi er imot å tvinge mennesker i militærtjeneste, dog ikke nødvendigvis betalt militærtjeneste. Den kan vi godt øke slik at den tilsvarer etterspørselen av soldater.

Christoffer Dølen (18)

Å betale mennesker det de fortjener for arbeid de gjør, er selvsagt bra og rettferdig.

Det betyr også at kostnadene for en stat er lav under fredstid og høy med krig. Ser man utenrikspolitikk i et helhetlig perspektiv, er dette et knakende godt antikrigstiltak! Dette gir staten incentiver til ikke å gå i kostbare kriger og inngå konflikter med andre land som kan lede til det.

Til slutt vil vi påpeke at det virker ulogisk og paradoksalt å argumentere for at tvungen militærtjeneste bidrar til å beskytte norske «frihetsverdier». Vi vil påstå at det er nettopp disse frihetsverdiene man ødelegger med tvungen militærtjeneste.

For hva kan rettferdiggjøre å fjerne den grunnleggende personlige friheten til unge mennesker med hele livet foran seg? Dersom det er friheten man mener er viktig, burde man være imot tvunget militærtjeneste.

En form for slaveri

Tvungen militærtjeneste innebærer nemlig at mennesker tvinges av staten til å være soldater mot sin egen frie vilje.

Det rokker ved den fundamentale rettferdighetsfølelsen og går imot tanken om eierskap til egen kropp og eget liv.

Det er nedverdigende at unge mennesker skal kastes i leir og blindt adlyde folk de aldri har møtt.

Vi er fristet til å kalle en spade for en spade og faktisk kalle det en form for slaveri. Dersom dette blir innført, håper vi borgerne fordømmer og blånekter slike grove moralsk forkastelige overtramp, sånn at ordningen råtner på rot!

Slaveriet ble avskaffet i Vesten på 1800-tallet. La oss holde det slik.


Les flere unge perspektiver på Forsvaret:

Les også

 1. Etter førstegangstjenesten følte jeg meg helt tom

 2. Jeg følte meg mindre stresset på slagmarken enn på skolen

 3. Blir man mindre krenket med et gevær i hånden?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

 1. Forsvaret
 2. Utenrikspolitikk
 3. Christian Tybring-Gjedde