Nynorsk stresser elevene heller enn å hjelpe dem | Cedric Kuepers & Nicholas Berg

To målformer er forvirrende, mener Cedric Kuepers og Nicholas Berg.

Det er på tide at norske elever får slippe karakter i nynorsk.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Innlegget er skrevet av Cedric Kuepers (15) og Nicholas Berg (14) som hadde arbeidsuke i Si ;D denne måneden.

Elever på norske skoler må lære seg to skriftspråk, nynorsk og bokmål. I mange kommuner på Vestlandet brukes nynorsk som målform. Men hvorfor må alle elever i Norge lære seg nynorsk?

For eksempel de som bor i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, trenger de egentlig å lære det?

Cedric Kuepers (15) og Nicholas Berg (14) hadde arbeidsuke i Si ;D denne måneden.

Vi går på en internasjonal skole hvor nynorsk ikke er et eget fag. Vi lærer heller mer om andre fag som matte og naturfag - fag som vi mener vi kommer til å ha mer nytte av senere i livet.

Mange norske barn har, som oss, foreldre fra utlandet og snakker andre språk. Det blir vanskelig for disse elevene å lære to målformer, og det kan hende at de blir forvirret og blander dem.

Nynorsk er bare et ekstra fag og en ekstra tentamen som må bli gjort.

Det gjør elever mer stresset for et fag som de etter vårt syn egentlig ikke trenger å lære. Kanskje går det også utover andre fag som er viktig for elevenes fremtid og for samfunnet.

Nynorsk er unødvendig

Bokmål er det skriftspråket som brukes mest. Alle i Norge bør kunne skrive bokmål, men nynorsk er unødvendig.

Hvorfor kan vi ikke erstatte nynorsk med for eksempel gym? Det hjelper kroppen og gjør oss sunnere, istedenfor å sitte ved en pult og lære en målform som egentlig ikke hjelper oss.

Vi tror at å ha et felles skriftspråk vil være samlende for oss som bor i Norge. Det vil være enklere å ha ett skriftspråk å forholde seg til, både i det offentlige og blant folk.

Uten nynorsk kan det også hende at elevene blir bedre i bokmål. Vi kan fortsette å lære om nynorsk, Ivar Aasen og dialekter, men man bør ikke kreve at elevene skal mestre grammatikken og alle ordene.

Det vil ta tid

Regjeringen kan ikke bare fjerne nynorsk på en dag. Det vil ta tid. Men folk kan gjøre noe for å påvirke regjeringen.

Vi mener at norske elever bør få velge om de skal ha nynorsk eller ikke på skolen, og at det må være opptil nordmenn å velge om man vil bruke nynorsk eller ikke.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.