Den nye loven om digital overvåking vil gjøre Norge mer autoritært | Hanna Lein-Mathisen

  • Hanna Lein-Mathisen (17), leder Oslo Unge Venstre
Lovforslaget mistenkeliggjør det norske folk, skriver Hanna Lein-Mathisen fra Unge Venstre om den nye etterretningstjenesteloven som nå behandles i Stortinget.

Dette er masseovervåking av norske borgere, og det er uakseptabelt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Med nytt forslag om «tilrettelagt innhenting» av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon vil staten overvåke all digital kommunikasjon som krysser den norske grensen. Det betyr at det meste av det du bruker telefonen din, til kan leses og lagres av andre.

I en digital tidsalder er det meste du bruker mobilen din til innom mange land på veien, selv om mottageren sitter ved siden av deg. Dette er fordi de aller fleste medier drives av multinasjonale selskaper. Alt du sender på Snapchat, Facebook, Instagram og andre kanaler vi bruker hver dag, vil lagres av staten. Dette er masseovervåking av norske borgere, og det er uakseptabelt.

Rammer friheten

Alle har rett på et godt personvern. Enhver har råderett over egne opplysninger, og dette har staten ansvar for å ivareta. Høyres lovforslag om tilrettelagt innhenting bryter med dette og med det frie internettet og samfunnet vi verdsetter i Norge.

Venstre anser forslaget som uakseptabelt og har tatt dissens internt i regjeringen. Likevel kan Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gi flertall for forslaget i Stortinget.

Det vil skade vår frihet og autonomi på internett.

Behandles som kriminelle

Det grunnleggende rettsprinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte, er bevist står sterkt i det norske rettssystemet. Digital masseovervåking behandler oss alle som mistenkte. Staten kan ikke ta fra oss friheten til å kommunisere uten innblanding med mindre vi er mistenkte for å være kriminelle.

Hanna Lein-Mathisen (17), leder i Oslo Unge Venstre.

Når staten kan lagre all kommunikasjon som krysser grensen, er det lett å misbruke. I et stadig mer digitalt samfunn får staten tilgang til mer informasjon om hverdagen vår. Når det først åpnes for lagring av denne informasjonen, kan det føre til mer overvåking på sikt. Det er vanskelig å stenge mulighetene for overvåking når de er åpnet, selv i krisetider.

En autoritær utvikling

De siste årene har vi sett stadig større inngripen i folks digitale hverdag. Det har skjedd gjennom begrensninger i hvilke nettsider man kan besøke og gjennom at politiet har fått utvidede fullmakter til å drive telefonavlytting og skjermavlesing.

Innsamling av informasjon i det omfanget som lovforslaget legger opp til, er over grensen for hva man bør tillate at en stat gjør overfor egne innbyggere. Lovforslaget mistenkeliggjør det norske folk. Dette er et steg mot et mer autoritært, totalitært Norge, og det kan ikke aksepteres.


Les også:

Les også

Y-blokken er mer enn bare betong

Les også

Jeg trenger at du snakker om den sosiale kontrollen

Les også

Jeg er lei av at politikere slipper unna med å ignorere det ekspertene sier


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.