Hvordan kan en fisketur forklare norske elever politikk? Her får du svaret!

Disse fem vennene lærer norske elever hvordan fordeling av goder i samfunnet fungerer.

Fem venner med ulike egenskaper er på fisketur og får 25 kilo fisk. Hvor mye skal hver av dem få? Her svarer partiene.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Denne artikkelen ble først publisert under valgkampen i 2015, men er hentet frem igjen til glede for nye lesere.


Skolen tar i bruk mange ulike metoder for å lære elevene politikk.

Én av dem er en historie om fem venner med ulike egenskaper som er på fisketur og skal fordele fangsten mellom seg. Hvor mye skal hver av dem ha? Oppgaven blir gitt på ulike klassetrinn over hele landet.

Les historien lenger nede i artikkelen.

– Tanken med oppgaven er at elevene skal tvinges til å tenke selv, og det blir ofte heftig diskusjon i klasserommene, sier lærebokforfatter Torstein Bjaaland. Sammen med Per Paaske Gulbrandsen presenterte han oppgaven i en lærebok allerede i 1986.

– De fem vennene er bilder på grupper i samfunnet, og elevene kjenner raskt igjen typene. Historien er et veldig godt utgangspunkt for å lære elevene mer om økonomiske systemer og politikk, sier Bjaaland.

Oppgaven ser slik ut:

«Fem personer har vært på fisketur og skal fordele fangsten mellom seg, men det oppstår uenighet om hvor mye hver av dem skal ha. Det foreligger altså en interessekonflikt. Nedenfor følger en beskrivelse av hver enkelts innsats.

Dikke Dahr gadd ikke fiske, men hun eide båten og alt utstyret som hun arvet av sin mor.

Lystige Ludde fisket heller ikke, men underholdt de andre ved å synge egne viser og spille gitar.

Birger Bølle fisket ikke fordi han satt med begge armene i gips etter en slåsskamp. Men han kritiserte hele tiden de andres måte å fiske på.

Flittig Lise sto i som en helt på hele turen, og fikk 25 kg torsk, sei, makrell og kolje, men det var også hele fangsten.

Ann Dante fisket enda mer iherdig enn Lise under hele turen, men manglet åpenbart fiskelykke og fikk ikke et napp.

Hvordan skal fisken fordeles?»

Hvordan vil du fordele fisken? Svar oss i kommentarfeltet nederst i saken.

Aftenposten har bedt de ni største partiene i Norge om å svare på hvordan de ville ha fordelt fisken i samsvar med sin politikk. Her er deres svar:


«Vennene burde kreve avstemming om fiskeutstyret»

Rødt jaaa.jpg

Rødt mener gruppen bør lage et måltid med noe av fisken hvor alle bidrar til å lage maten, deler likt, spiser seg mette og koser seg. Fiskeoverskuddet burde gruppen forsøke å selge, og profitten burde brukes til å ruste opp utstyret, eller kanskje kjøpe flere båter.

Etter måltidet ville Rødt oppfordret de som ikke eide fiskeutstyret til å kreve et demokratisk valg om hvem som skal eie fiskeutstyret og båten. Om Dikke Dahr setter seg på bakbeina, burde de andre nekte å bli med på neste fisketur.

Rødt mener alle bør bidra til fisket, og dele resultatet. Både vårt hell og våre evner til å bidra varierer. Derfor tror vi det er viktig at vi deler på arbeidet og resultatet.

Vi ønsker små forskjeller mellom folk, og Rødt vil ta vare på dem som ikke har like stort hell, evne eller eiendeler.

For at alle skal kjenne et ansvar for å fiske, ta vare på fiskeutstyret og for å ha reelt folkestyre over ressursene, burde det avgjøres demokratisk hvem som skal eie fiskeutstyret.

«Lise og Ann får velge fisk først»

SV.jpg

Alle fem er sultne etter fisketuren, og avtalen var å dele fisken. Vi deler fisken likt, men Lise og Ann får velge fisk først, siden de sto for fisket.

Birger får velge sist, siden han bare klaget.

Samtidig gjør vennene denne avtalen om neste fisketur: Alle som vil ha fisk må være med på fisket, også den som eier utstyret. De som av gode grunner ikke kan fiske, for eksempel fordi de har armene i gips, må støtte dem som fisker så godt de kan.

Hvis ikke blir det ikke noe fisk.

«Dikke Dahr tror hun er den viktigste av alle fem»

Ap.jpg

Arbeiderpartiet ville fordelt fisken jevnt, men ikke helt likt. Vi vil ha små forskjeller.

Alle skal kunne leve gode liv, selv med ulike utgangspunkt. Og for stor ulikhet gir mindre lykke for alle. Men det må lønne seg å jobbe og å gjøre noe smart.

Det bidrar til at samfunnet utvikler seg – at man får mer fisk.

Flittig Lise jobber hardt, og trolig litt smartere enn Ann Dante.

Lystig Ludde jobber med kultur. Det synes vi i Ap er viktig.

Birger Bølle fortjener ikke å sulte ihjel. Og det kan være grunner vi ikke kjenner til at han oppfører seg dårlig.

I gamle dager hadde Dikke Dahr fått alt, og så gitt bitte litt til dem som jobbet – nok til at de kunne jobbe neste dag.

Det synes Ap er urettferdig, og vi har gjort mye for at det ikke lenger er sånn i Norge.

Men drømmen om å få eie mye og jobbe lite, kan være en motivasjon for de andre.

Og hun hadde laget et fryktelig bråk om hun ikke fikk noe, for Dikke Dahr tror nemlig hun er den viktigste av alle fem.

«Vi må slutte å kalle Birger for bølle»

Senterpartiet .jpg

Dikke Dahr skal ha 4 kg fisk – hadde det ikke vært for henne, ville man ikke hatt båt. Men hun får heller ikke noe ekstra, siden hun ikke deltok med fiskestang.

Lystige skal ha 4 kgfisk – hadde det ikke vært for han, ville fisketuren vært mye tristere.

Birger Bølle skal ha 4 kg fisk, han er sikkert bare gretten fordi han ikke kan fiske selv. Det må innrømmes at han er veldig flink til å fiske, selv om han ikke fikk vist det denne gangen. Og nå er det snart på tide at vi slutter å kalle Birger «Bølle». Ingen blir bedre av å bli stemplet på denne måten! #neitilmobbing

Flittig Lise skal ha 7 kg fisk – hun skal få litt ekstra denne gangen, siden hun var så flink. Det skal lønne seg å stå på – og resultatene teller!

Ann Dante skal få 5 kg fisk. Hun var åpenbart én av dem som sto på hardest, og neste gang kan det være henne som fikser hele fangsten som alle er avhengig av.

Du syns kanskje det er rart at vi bare har fordelt 24 kg fisk? Den siste skal selvfølgelig stekes på bålet og deles av dem alle sammen. Et godt leirbål forsterker samholdet!

«Vi vil slippe fisken tilbake igjen i sjøen»

De grønne.jpg

Miljøpartiet De Grønne vil fordele fangsten slik at alle fem får akkurat nok til middag.

Noe av fisken vil vi slippe fri igjen , slik at de som vil fiske i fremtiden også skal kunne få napp.

Mange fiskebestander er truet av miljøødeleggelse og overfiske. Hvis menneskene hadde tatt bedre vare på dyra i naturen i utgangspunktet, hadde kanskje Ann Dante fått napp også!

Det som blir til overs etter at alle er mette, vil vi spare til en dag uten fiskelykke.

Vi vet at blant annet klimaendringer gjør matproduksjon vanskeligere, så det vil være klokt av de fem fiskerne våre å planlegge for trangere tider.

Vi sitter alle i samme båt.

«Neste gang kan det være Anne som får bonusen»

Krf .jpg

Dikke Dahr fisket ikke, men sørget for båt og utstyr, og uten henne hadde ikke fisketuren vært mulig.

Lystige Ludde er glad i å synge og spille, og bidro til god stemning, selv om han ikke fisket. Han bidro med god underholdning, noe som gjør at de andre smilte og koste seg.

Birger Bølle kunne ikke fiske på grunn av gipsen på armene. Det er viktig å ta vare på også dem som ikke har mulighet til å bidra med arbeidsinnsats selv. Selv om han kritiserte de andres fiskemåte, var han en del av fisketuren, og bør få nok fisk til å klare seg.

Flittig Lise fikk all fisken, og hennes arbeidsinnsats og resultat bør belønnes med en ekstra bonus. Uten hennes bidrag hadde det ikke blitt mat på noen av de andre.

Ann Dante mangler fiskelykke, men har stått på sammen med Flittig Lise, uten å gi seg, og de har motivert og inspirert hverandre til felles innsats. Hvis lykken snur neste gang, kan bonusen bli hennes.

«Flittige Lise skulle kanskje ha lært bort litt»

Venstre .jpg

Vi ville nok gitt likt med fisk til alle. På litt ulikt vis har de jo bidratt alle sammen. Kanskje med unntak av Birger da, men vi er helt sikker på at han hadde lyst til å bidra.

Her er det egentlig fem flotte fiskevenner. Kanskje han ikke vet det selv, men vi tror Lystige Ludde er viktig. Han har utstråling og motivasjon til å få alle til å bidra litt mer.

Kanskje han i tillegg til å synge og underholde kunne tatt en prat med Dikke Dahr og Birger Bølle. For med sitt gode humør kunne han kanskje fått de til å fiske litt, de også.

Spesielt hvis de også hadde fått litt hjelp og tips av Flittige Lise . Hun har jo virkelig taket på fiskingen. Kanskje hun skulle fisket litt mindre selv, og brukt litt tid på å gi bort noen gode tips til de andre.

Da tror vi det hadde blir litt mer fisk til alle på neste tur, og de kunne gledet seg over at de fikk til noe sammen.

«Flitte Lise burde få nesten halvparten av fisken»

høyre.jpg

Regel nummer 1 er at ingen skal være sultne når de går og legger seg. Alle, til og med bøllen Birger, bør få en kilo fisk hver.

Regel nummer 2 er at alle som har bidratt til å fange fisk skal få noe av fisken. Både de som jobbet hardt og de som faktisk fikk fisk fortjener å få belønning.

Hvis man ikke hadde hatt båten og fiskeutstyret, så hadde man ikke klart å fange en eneste fisk.

Dikke Dahr bør få 4 kilo for at hun bidro med utstyr.

Lystige Ludde burde nok ha hjulpet til og fisket litt, men det er flott at han laget god stemning og underholdte de andre! Selv om han ikke bidro direkte til fiskingen, så bør han få 2 kilo fisk som takk

Ann Dante forsøkte for harde livet å få fisk. Hun er like flink som Flittige Lise, og hun jobbet like hardt. Dessverre var hun ikke heldig nok. Selv om hun ikke fikk fisk, bør innsatsen telle. Dante bør få 6 kilo fisk.

Flittige Lise fisket hele fangsten, og har bidratt til at alle får mat på bordet. Hun bør få resten av fisken.

«Vennene må bestemme fordeling selv»

Frp.jpg

Politikk handler i bunn og grunn om hva slags samfunn vi ønsker oss og hvem som skal bestemme hva.

Fremskrittspartiet mener at alle har rett til å være sjefen i eget liv.

Vi vil at du og jeg skal bestemme mer og at politikerne skal bestemme mindre. Derfor mener vi at det er guttene og jentene som var med på fisketuren som selv har ansvar for å bli enige om hvordan de vil fordele fangsten.

Vi tror deltagerne vil mene at det er riktig at Flittig Lise , som har stått på under hele turen og fått all fisk, beholder ganske mye.

Samtidig ville hun ikke fått noe fisk om ikke hun fikk være med på båten til Dikke Dahr og fikk låne fiskeutstyr – det gir Dikke Dahr et godt utgangspunkt for en del av fangsten.

Lystige Ludde underholdt på turen. Bidro det til å holde motivasjonen til Flittig Lise og Ann Dante oppe?

Var Ann Dante med på å lokke fisken til båten gjennom sin iherdige innsats?

Og er Birger Bølle er mer en bare en bølle?

Dette er ting vi politikere ikke vet noe om, og som vi derfor ikke bør blande oss bort i.

Nå vil vi høre fra deg i kommentarfeltet. Hvordan vil du fordele fisken?