SiD

Hvordan sikre studenter tak over hodet?

Studiestart betyr for mange jakt på ny bolig. Hvordan mener partiene vi bør møte studenters boligbehov? I dag duellerer Unge Høyre og AUF.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Mangel på studentboliger er et tilbakevendende tema. I dag diskuterer Unge Høyre og AUF hva som kan gjøres for at studentene skal sikres et sted å bo. Thomas Øijord Winje

Dagens boligpolitikk skaper forskjeller!

Hvordan skal vi sikre at studentene får tak over hodet? Mange studenter møter i dag veggen når de skal studere. Det første problemet de møter på er å finne bolig. Det er ikke nok studentboliger. Nesten 15000 står uten, som gjør at mange studenter må ut på et veldig dyrt marked. Når studentene hiver seg ut på markedet, møter de igjen veggen. I dag er det krav om å ha egenkapital på 15 prosent for å ta opp lån. På en BSU-konto kan man bare spare opp til 150 000.

Stipend og studielånordningen er alt for dårlig, som gjør det umulig for mange studenter å studere uten å ha en jobb ved siden av. Dette deler studentene i to. Av de 15 000 som står uten studentbolig, så er det som regel de med en sterk familie som klarer å få tak i bolig. Sånne som meg som kommer fra en helt vanlig familie, vi risikerer å stå uten et tak over hodet. Dagens boligpolitikk skaper forskjeller og gir ikke like muligheter for alle. Det er i tillegg utrolig vanskelig å bygge en bolig. Strenge krav og 23 offentlige instanser

Elise Fiske (17)

kan stoppe deg fra å bygge. Og uansett hvor mye ledig skog og mark det er i dette landet, er det vanskelig å få tak i tomter. Det står folk rundt om i Norge, klare med spade til å bygge boliger, det er på tide å la flere ta i bruk den spaden! Hvordan sikre studentene tak over hodet?

Først av alt må vi bygge flere studentboliger, det vil gi mindre press på markedet, og prisene vil gå ned. Vi må lette kravene for å bygge en bolig, sånn at flere boliger blir bygd. Jeg tror nemlig at studentene sover like godt uansett om boligen er offentlig eller privat bygd, så lenge prisen er den samme.

Men det stopper ikke der! BSU må styrkes, frikortgrensa heves, egenkapitalkravet senkes og studentene må få lov å ta opp mer i studielån. På denne måten vil det bli enklere for studentene å komme seg ut på markedet. Regjeringen kan skryte av at de har bygd 1000 studentboliger. Nesten 15 000 står fortsatt uten studentbolig, vi er ikke fornøyd.

Stolt av regjeringens innsats

I disse tider begynner tusenvis av studenter ved universiteter og høyskoler i hele landet. Noe av det flotteste ved det norske samfunnet er at alle kan velge den utdannelsen de ønsker. Vi lever i et samfunn der alle skal ha mulighet til å realisere seg selv.

Som student er det svært vanskelig å komme seg inn på det ordinære leiemarkedet. Kjøpekraften blant voksne med vanlige jobber er naturlig nok høyere enn oss som lever på studielån og stipend. Det er en politisk oppgave å sikre at alle studenter har et sted å bo. Det skal ikke være sånn at bare de med rike foreldre kan finne seg et sted å bo i studietiden.

Helén Ingrid Andreassen (23)

AUF er stolte av Regjeringens innsats for å sikre studenter et sted å bo. Siden 2005 har regjeringa totalt bevilget midler til om lag 7 800 studentboliger. Men vi er ikke fornøyde med det. Nå vil vi bygge minst 3000 studentboliger i året. Det betyr 12 000 studentboliger de neste fire åra!Til sammenligning bevilget den siste Høyredominerte regjeringen (Bondevik II) penger til 2 361 hybelenheter i HELE sin fireårsperiode. I sitt program har ikke Høyre noe mål for hvor mange studentboliger de vil bygge. Samtidig vil de la private aktører komme til i studentboligmarkedet. Når markedet rår også for studentboliger, er det lang mer usikkert hva leieprisene vil bli. Det er ingen garanti for lave priser, som studentskipnadene sørger for i dag.

Rimelige og kvalitetssikra studentboliger er viktig for studentene som får mulighet til å studere der de ønsker. Samtidig gavner byggingen av studentboliger alle som er på boligmarkedet. Tilgangen på studentboliger vil virke inn på tilgangen og prisen i det øvrige leiemarkedet for andre leietakere. Derfor er det å bygge gode studentboliger noe vi vil prioritere de neste fire årene.

Helén Ingrid Andreassen (23)

Elise Fiske (17)

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  – Vi kan ikke ha det sånn at folk er avhengige av rike foreldre for å få seg et sted å bo

 2. LEDER

  For tidlig å varsle krise for studentene

 3. NORGE

  Koronaen gjør at utvekslingsstudentene uteblir. Det frigir 1700 studentboliger bare i Oslo.

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Ingen studentboligkrise

 5. NORGE

  Over 10.000 studenter venter fortsatt på studentbolig

 6. SID

  Jeg flytter ut! Og nå må også Arbeiderpartiet ta ansvar