Ikke alle får sitte i det klasserommet med deg! | Henriette Borghov & Signe M. Krüger Birks

Bildet er tatt på Edvard Munch VGS.

Det finnes elever som har gått over én måned uten hverken å se eller høre flere av lærerne sine, ikke engang på en skjerm.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Allerede så langt i den digitale hjemmeskolen har vi elever følt på å være langt unna resten av klassekameratene våre, langt unna undervisningen og langt unna læringen.

Lærerne har lagt ned en heltemodig innsats og utført et enormt arbeid.

Samtidig er det elever som har gått over én måned uten hverken å se eller høre flere av lærerne sine, ikke engang på en skjerm.

Får ikke komme tilbake

Det er mange som gleder seg over å skulle få dra tilbake på skolen igjen, og fra og med i morgen skal vi avgangsyrkesfagelever møte opp i klasserommene. Det er med unntak av de som er i risikogrupper eller har nære folk i risikogrupper. Disse elevene må holde seg hjemme.

Med en klasse delt i to, står elevene som må bli hjemme i fare for å havne enda lenger utenfor klassemiljøet og skoletimene. Dette må vi unngå.

Derfor er det helt nødvendig at vi nå ser disse elevene og ikke bare stopper ved klasserommets fire vegger.

Henriette Borghov (17), Fag og yrkesopplæringsansvarlig for Elevorganisasjonen i Viken.

For det er fortsatt elever som sitter hjemme og har behov for trygghet, og som, helt ærlig, savner klassekameratene sine noe enormt og bare vil være sosiale igjen.

Vi yrkesfagelever har allerede nok usikkerhet i denne pandemien, både om læreplass, tverrfaglig eksamen, sosialt og undervisning.

Det må bli laget ordentlige ordninger for hvordan undervisningen skal tilrettelegges og gjøres best for alle. Vi trenger lærere som er til stede, som følger opp, og som skjønner at kun et skjema med oppgaver som må gjøres innen en frist, ikke er god nok undervisning.

Signe Margarete Krüger Birks (19), leder i Elevorganisasjonen Vestland.

Inkluder oss

Dette er en oppfordring og et ønske, om at skoler, ledelse og lærere, nå tar ekstra grep for inkluderingen. At vi elever får være med å finne løsningene, for det er oss sammen på skolene som opplever disse store endringene.

Det er vi som føler på disse endringene i hodet og på kroppen, og det er vi som kjenner på at klasserommene ikke er det de engang var.

Dette er óg en oppfordring til våre klassekamerater og medelever!

Ikke alle får sitte i det klasserommet sammen med deg, så prøv å gjøre en liten ekstra innsats for inkluderingen.

Vi står i dette sammen!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.