SiD

Stemmerett til 16-åringer? Nei, takk! | Andre Miguel Nordvik

  • Andre Miguel Nordvik (18)
    Andre Miguel Nordvik (18)
Det finnes flere måter å øke valgdeltagelsen på enn å gi stemmerett til 16-åringer, skriver innleggsforfatter Andre Miguel Nordvik (18).

Mange ungdommer under 18 år mangler modenhet og kunnskap.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Nylig ble det kjent at et flertall i valglovutvalget vil gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalg. La meg bare gjøre det klart: Jeg er imot stemmerett til 16-åringer.

Nå skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes det høres ut som en forferdelig dårlig idé.

Mangler modenhet

Vi må stille oss selv spørsmålet: Hvilke kriterier bør oppfylles for å få stemmerett? Er det kunnskap? Myndighet? Grad av direkte konsekvenser av politiske avgjørelser? Jeg mener det er en blanding av disse tingene.

Du må ikke ha stemmerett for å uttrykke ditt politiske standpunkt. Det finnes mange måter å engasjere seg på politisk i Norge. Vi har elevorganisasjoner, studentorganisasjoner, barnevernsforeninger og ungdomsråd. Listen er med andre ord lang. Derfor er ikke stemmerett nødvendig.

Les også

Aftenposten mener: Slipp 16- og 17-åringer frem til urnene

Det å ha en god ungdomstid er viktig. Man finner egne verdier, bryter med foreldrenes tankegang og finner egne holdninger. Samtidig skal man også inn i de voksnes rekker etter hvert. Mange 16-åringer går siste året på ungdomsskolen og har mye å tenke på. De mangler ofte modenhet og kunnskap.

Selv om et utvalg har funnet ut at valgdeltagelsen vil øke, er det likevel trangsynt. Det finnes nemlig flere måter å øke valgdeltagelsen på enn å gi stemmerett til 16-åringer.

Nøkkelen ligger i læring

Skolen bør heller få mer ansvar. Ungdom bør lære mer om samfunnet, lære enda mer om politikk og lære om det å klare seg som et voksent menneske. Jeg tror løsningen er mer læring om demokrati og mer kunnskap i skolen om alle måtene en kan påvirke.

Andre Miguel Nordvik (18).

Politikk handler om muligheter, ansvar, verdier og plikter. Og nei, jeg tror heller ikke det er sånn at alle over 18 år vet alt om dette. Det er ikke poenget.

Nøkkelen til økt politisk engasjement blant ungdommen ligger i å lære, ikke i å bruke kunnskap man ikke har som 16-åring.

Derfor sier jeg nei til stemmerett til 16-åringer.

Andre Miguel Nordvik er styremedlem i Indre Østfold SU, men skriver dette innlegget på vegne av seg selv.Har du fått med deg disse?

Les også

  1. Utvid demokratiet vårt! | Victoria O. Galåen & Nza Kuamerad

  2. Stemmerett til 16-åringer er en viktig utvidelse av demokratiet | Trine Skei Grande og Sofie Høgestøl


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Barn og unge
  2. Ungdom
  3. Demokrati
  4. Politikk