SiD

Duell: Hvem er den beste statsministeren for unge? Les svarene, og bedøm selv

 • Amalie Lereng
  Si ;D-ansvarlig
 • Jakob Semb Aasmundsen (21)
 • Sarah Zahid (20)
 • Markus Rognan Bjørneklett (18)
 • Petrine Maria Iversen (21)

– Hvorfor skal unge gidde å stemme på dere, Jonas og Erna? Slik gikk det da fire unge velgere fikk intervjue statsministerkandidatene.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Noen temaer blir mye diskutert i valgkampen. Men hva med de sakene som er særlig viktig for ungdom, som kanskje drukner litt?

Fire ungdommer som stemmer i sitt første stortingsvalg, fikk planlegge og gjennomføre et intervju med Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap).

Oppdrag: Å stille dem viktige spørsmål på vegne av sin generasjon.

 • Stem på hvem du mener vant duellen, nederst i saken

Spørsmål: TV-serien Skam har engasjert mange. Hvem er du i Skam?

Erna: Jeg vet ikke om det er en sånn som meg i Skam, men jeg tror jeg er en blanding av Sana og Noora på noen ting. Litt tenksom og en organisator.

Jonas: Noen hadde funnet et bilde med meg fra videregående og satt det ved siden av Skam-Jonas, fordi vi var så like på utsiden. Men jeg kjenner meg igjen på tvers av alle karakterer, blant annet på usikkerheten de føler.

Jonas Gahr Støre kjenner seg igjen i alle karakterer i Skam, mens Erna Solberg mener hun er en blanding av Noora og Sana.

Spørsmål: Hvilken skam kjente du på da du var ung?

Erna: Jeg husker ingen store skambelagte ting som gjorde at jeg følte skam. Men man gjorde jo alltids ting man kunne skjemmes over, kranglet med noen eller sa noe dumt på en fest. Jeg kunne være flau over ting jeg hadde gjort, men det viktigste er at man rydder opp i det med en gang.

Jonas: Jeg tror det var å kjenne på usikkerhet i en tid der skråsikkerhet var forventet. Når du tråkket feil, var opplevelsen av at hele deg var et stort, sort hull nærmest bunnløs. Mye oppleves mer intenst når man er ung.

Les også

Denne saken er en del av Aftenpostens spesial for unge velgere. Les mer om prosjektet her

Psykisk helse

Spørsmål: Mange unge kjenner på skam i dag, og stadig flere oppgir at de sliter med psykiske plager. Hva vil du gjøre for at denne utviklingen skal snu?

Erna: Jeg tror de strenge kravene mange opplever, først og fremst stilles av dem selv, mer enn av omgivelsene. Da er det viktig at vi er gode på å skape trygghet hos barn tidlig på at de er verdt noe i seg selv. Det viktigste er at man lærer seg å snakke om følelser, og at skolen lærer bort verktøy til å mestre dem. Vi har også fått flere helsesøstre i kommunene og flere psykologer som kan hjelpe ungdom.

Les også

– Ungdom opplever at hovedårsaken til de psykiske helseplagene er skole

Jonas: Unge opp til 18 år skal kunne gå gratis til fastlege og ha tilgang på en god skolehelsetjeneste. Vi må snakke om at vi sammen er ansvarlige for at disse problemene oppstår, og derfor må vi også løse dem sammen. Det å kjenne på press når det kommer til penger, prestasjon og utseende, må vi kunne snakke om på en like åpen måte.

Skole

Spørsmål: Vårt inntrykk er at skolen henger litt etter samfunnsutviklingen, blant annet når det gjelder teknologi og seksualundervisning. Hva vil du gjøre for at skolen skal henge mer med i tiden?

Erna: Dette tror jeg er veldig avhengig av læreren. Samtidig kan vi ikke forvente at klasserommet skal være stedet for alt. Vi må være mer åpen for at kompetente frivillige organisasjoner og andre eksterne kan komme og snakke til elevene. Så er det viktig med et godt hjelpeapparat, som psykologer og helsesøstre.

Jonas Gahr Støre sammen med Petrine Maria Iversen (21) og Markus Rognan Bjørneklett (18).

Jonas: Punkt 1: Vi må forstå og alminneliggjøre at psykisk helse er en del av helsen vår på lik linje med fysisk. Punkt 2: Unge må ha en dør å banke på når de trenger hjelp. I dag er dette ofte læreren, som har så mye annet å tenke på. Derfor må vi ruste opp skolehelsetjenesten, og vi har blant annet gått inn for e-helsesøster for å gjøre tjenesten mer tilgjengelig.

Spørsmål: Hva vil du gjøre for å motivere skoleleie elever?

Erna: Alle skal møte et tilpasset opplegg. Så må vi finne årsaken til hvorfor de er demotiverte. Hang de etter fra starten av? Da må vi finne måter å fylle hullene på. Vi må lage utdanningsmoduler som passer folks livssituasjon, for eksempel at du går rett ut i arbeid, men bygger opp yrkesfaglig utdanning samtidig.

Les også

André Askeland droppet ut av skolen og skriver: Du som er dødsens umotivert på skolen og vil slutte. Nå skal du høre på meg

Jonas: En del av det handler om at skolen er blitt for teoretisk, og frafallet er størst på yrkesfag. Mange av disse elevene kan bli skoleglade dersom de får anledning til å skinne. Derfor vil vi ha flere praktiske fag inn i skolen. Vi må fremsnakke mesterne og ikke bare masterne, og få flere lærere og mer praksis i lærerutdanningen.

Spørsmål: Skal vi få mer i studielån og studiestøtte med deg som statsminister?

Erna: Vi har justert opp studiestøtten litt mer enn prisstigningen hvert år, og vi innfører nå 11 måneders studiestøtte gradvis.

Jonas: Vi skal i alle fall gjennomføre 11 måneders studiefinansiering.

Minoritetsungdom

Spørsmål: Ungdom med minoritetsbakgrunn utgjør en stadig større andel av norsk ungdom. Hva skal du gjøre for at de skal føle seg som en del av det norske samfunnet?

Erna: Det er viktig at vi skjønner at disse ungdommene ofte kommer i kryss mellom to kulturer. Det er grunnleggende at det norske samfunnet alltid står på barnets side dersom det oppstår konflikt. Derfor er det viktig at foreldrene blir integrert.

Jonas: Den viktigste arenaen er skolen, og før det: barnehagen. Disse barna må få språk og sosiale ferdigheter tidlig. Derfor kommer vi til å trenge flere lærere og god innsats de tidlige årene.

Terror

Spørsmål: Hva vil du kort og konkret gjøre for å forebygge høyreekstrem og islamistisk terror?

Erna: Vi har en egen handlingsplan med over 30 tiltak og har blant annet jobbet for at politiet skal ha flere stillinger knyttet til å samarbeide med kommunene i områder hvor vi ser en økning i rekruttering til ekstreme miljøer. Så jobber vi mye med å skape samarbeid på lokalt plan mellom kommuneansatte, foreldre, menigheter og andre, sånn at man har en lav terskel for å ta kontakt.

Les også

IS er på retrett, og fremmedkrigere kommer tilbake til Europa. Dette mener ekspertene vi bør gjøre med dem.

Jonas: I den spisse enden må vi ha politi, PST og etterretning og kraftfulle metoder for å bryte opp miljøene og holde dem nede. Men PST-sjefen har sagt noe klokt, at «når vi kommer inn i bildet, er det ofte for sent». Kraftsatsingen må begynne tidlig. Forebygging handler om skole, språk og deltagelse.

Erna Solberg sammen med Sarah Zahid (20) og Jakob Semb Aasmundsen (21).

Høstens valg

Spørsmål: Hva er den viktigste grunnen til at vi unge velgere skal gidde å stemme på deg?

Erna: Vi er partiet som alltid har jobbet med kunnskap i skolen. Vi satser blant annet på helsehjelp for unge, systematisk oppfølging i skolen fra tidlig alder, og vi mener fraværsgrensen er bra, fordi den gir resultater. Unge som har vært utenfor, skal fanges opp raskt. Vi er opptatt av å hjelpe og være litt strengere, slik at det ikke skal følge deg resten av livet dersom du gjør noen feil valg.

Jonas: Alle skal med, for vi har ingen å miste. Å gi skattekutt til dem som har mest, er feil for Norge. Disse pengene må vi investere i en god skole. Én av 10 unge står uten jobb, og vi har den laveste andelen folk i arbeid på 20 år. Vi har den beste politikken for å snu dette. Jeg opplever også at unge mer enn før er opptatt av besteforeldrene sine, og er vi er opptatt av god eldreomsorg.

Ettermæle

Spørsmål: Hva skal være arven etter deg som statsminister?

Erna: Jeg håper jeg har klart å ta landet gjennom omstillingen vi er inne i nå, blant annet klimamessig og når det kommer til at næringsgrunnlaget vårt må utvides. Det innebærer å skape nye jobber og sørge for at folk er kvalifisert for dem. Arven bør være at flere ungdommer opplever at de har en fremtid.

Jonas: Jeg håper arven er at Norge er et land hvor det er jobb for folk, og hvor vi tar ansvar sammen. Dette er ikke tiden for store skattekutt. Jeg vil etterlate meg et Norge som har tatt ansvar for å få ned klimautslippene, både i Norge og internasjonalt. Og jeg vil ta initiativ til en handlingsplan for å redde verdenshavene og vår egen kyst fra all plasten.

Les også

 1. Under 21 år med mye på hjertet? Slik sender du leserinnlegg til Aftenposten Si ;D!

Les mer om

 1. Ungt valg
 2. Erna Solberg
 3. Jonas Gahr Støre
 4. Ungdom
 5. Studiefinansiering
 6. Skole