Et samfunn med plass til alle?

For mennesker som opplever systematisk diskriminering, hjelper det lite at KrF har et fint slagord, skriver Simen Bondevik (20), leder i Unge Sentrum.

Å ansette mennesker med funksjonsnedsettelser handler ikke om «å ta en for laget».

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Nylig gikk Kjell Ingolf Ropstad, leder i Kristelig Folkeparti (KrF), sammen med resten av regjeringen ut med sitt første store valgløfte. De vil ha en økt satsning på varig tilrettelagte arbeidsplasser for å sikre flere arbeidsplasser for personer med funksjonsnedsettelser.

Det er vel og bra. Men KrF har ikke lenger noen troverdighet i kampen for et samfunn med like muligheter for deltagelse uavhengig av funksjonsevne.

Uforståelig og provoserende

9. mars stemte Stortinget nei til å inkorporere FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, CRPD, i norsk lov. KrF stemte altså mot.

Norge har gjentatte ganger høstet kritikk fra FN for å diskriminere mennesker med funksjonsnedsettelser og for at CRPD ikke er inkorporert i loven. Derfor er det uforståelig og provoserende at KrF valgte å stemme mot.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er en av de mest diskriminerte gruppene i Norge i dag. De opplever ofte ikke å komme inn i offentlige bygg på grunn av mangel på universell utforming. Kollektivtransport er ofte utilgjengelig.

Tomme ord

Mange opplever at de ikke blir innkalt til jobbintervju på grunn av funksjonsnedsettelse. Og de er mer utsatt for vold, trakassering og hatytringer enn andre. Denne systematiske diskrimineringen forsvinner ikke av seg selv.

«Et samfunn med plass til alle» har lenge vært et viktig slagord for KrF. Det er vanskelig å forstå dette som annet enn tomme ord. Særlig når de ikke vil gi de mange hundre tusen som lever med en funksjonsnedsettelse, like rettigheter som resten av befolkningen.

For mennesker som opplever systematisk diskriminering, hjelper det lite at KrF har et fint slagord.

Tiden er overmoden

Denne likestillingskampen handler ikke bare om menneskeverd. Den handler først og fremst om menneskerettigheter. Dersom man ikke snakker om begge deler, blir det hult og meningsløst.

Tiden er overmoden for endring i politikken og at vi endrer hvordan vi snakker om mennesker med funksjonsnedsettelser. Personer med funksjonsnedsettelser blir stadig umyndiggjort og stakkarsliggjort i den offentlige debatten.

Det å ansette mennesker med funksjonsnedsettelser handler nemlig ikke om dugnad, veldedighet eller å ta en for laget. Det handler om rettigheter og likestilling. Mennesker med funksjonsnedsettelser er en ressurs for samfunnet, i likhet med funksjonsfriske.

Det er mange grunner til at det trengs et nytt flertall på Stortinget. Kampen for et samfunn med like muligheter for deltagelse, uavhengig av funksjonsevne, er definitivt én av de aller viktigste.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.