SiD

Ytringsfriheten trenger ikke flere innstramminger

  • Eivind Nejad-Trondsen (16)
    Eivind Nejad-Trondsen (16)
    Leder, Bjerke AUF.
Hva som er en hatytring for SV, er ikke en hatytring for alle, skriver Eivind Nejad-Trondsen (15), leder i Bjerke AUF.

Vi kan ikke si vi lever i et fritt demokrati når vi ikke vil lytte til dem med en kontroversiell mening

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Diskusjonen rundt rasismeparagrafen og hatefulle ytringer er blitt en het debatt. Partier som Sosialistisk Venstreparti (SV) mener at terskelen for hva som er en hatefull ytring, skal senkes og straffeforfølges med bøter.

I et slikt scenario må man skrive om loven rundt hatytringer. Det er her jeg mener problemet oppstår. Det som er en hatytring for SV, er ikke nødvendigvis en hatytring for alle!

Slåss for deres rett

Ytringsfriheten er en grunnpilar i demokratiet. Og det siste den trenger i dagens polariserte samfunn, er flere innstramminger.

Selv har jeg opplevd det SV trolig ville kalt en hatytring. Som halvt iraner med muslimsk mor er spesielt Stopp islamiseringen av Norge (Sian) en gruppe som vekker sterke følelser hos meg.

Eivind Nejad-Trondsen (15), leder i Bjerke AUF.

Men uansett hvor uenig jeg er med uttalelsene deres, vil jeg slåss for deres rett til å ytre seg. Vi kan ikke si vi lever i et fritt demokrati når vi ikke vil lytte til dem med en kontroversiell mening.

Du trenger ikke å respektere det du opplever som en krenkende ytring, men du må respektere retten til å ytre seg, selv om det kan oppleves krenkende. Misforstå meg rett, jeg respekterer hverken rasisme, homofobi eller noen andre ytringer som oppfordrer til vold. Men dette er allerede dekket under straffeloven.

Hvor går grensen?

En juridisk regulering krever en definisjon på hva som skal være straffbart med disse ytringene. Ender vi da med en definisjon på «hatefulle ytringer»? Eller hvordan skal man tolke hva som er krenkende? Hvor skal vi sette grensen?

Hvis vi skal ta vekk alle grupper og personer som krenker noen, er vi ikke lenger et ekte demokrati. Da nærmer vi oss et autoritært regime.

Det er skremmende hvor vanlig det er blitt å stenge folk vi er uenige med ute av debatten. Mens krenkende ytringer rammer enkeltpersoner, rammer innskrenkninger i ytringsfriheten oss alle.

Bruk heller ytringsfriheten din mot dem. Hvis du mener din mening er bedre enn andres, burde det ikke være noe problem å slå dem i en debatt i stedet for å hindre dem i å delta.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Ytringsfrihet
  2. Demokrati