Byrådets budsjettforslag svikter oss elever

  • Hana Mulalic (16)
Budsjettforslaget er ikke godt nok for Oslo-skolen, skriver Hana Mulalic (16) i Elevorganisasjonen.

Vi kan ikke la covid-19 være en unnskyldning for at elever mister undervisning de har krav på.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det vil ta lang tid før vi elever kan si at vi er tilbake til normalen. Vi har ikke lenger hjemmeskole. Skolene har likevel ustødige timeplaner og få ressurser. Mange elever faller fra, som et resultat av situasjonen i vår.

I forkant av byrådets budsjettforslag 23. september var det smilende og ivrige elever og ansatte på skolene. Jeg kan ikke si det samme om stemningen etter offentliggjøringen.

Etter en såpass utmattende periode for alle parter i Oslo-skolen var det forventet mer. Det har lenge vært diskusjoner rundt lærernes ressurser i hjemmeskolen. Og hvorvidt opplæringen er tilrettelagt situasjonen vi er i. Budsjettforslaget kutter blant annet i rammen for videregående skole og i utstyrsparkene. Det reflekterer ikke det som har vært en bred enighet på landsbasis.

Glemmer yrkesfag

At flere elever og lærlinger må betale tusenvis av kroner for egen utdanning i yrkesfaglig løp, er noe som har foregått lenge før covid-19. Utstyret på skolene er utdatert og mangelfullt. Det bidrar ikke til å gi elevene den kompetansen de trenger i arbeidsmarkedet. Da elevene måtte undervises hjemme, gikk flere glipp av praktisk undervisning. På grunn av smittevern er det undervisning de fremdeles ikke får tatt igjen eller blir undervist i.

Hana Mulalic er fylkesleder i Elevorganisasjonen Oslo.

Vi kan ikke legge skjul på at selv når det satses på yrkesfag, blir de likevel stadig glemt. Vi befinner oss i en situasjon hvor det aldri før har vært mer nødvendig med øremerkede midler til fornyelse av utstyr. Utstyr som kan gi elevene den opplæringen, de har krav på.

Variert elevmasse

Det er dessverre ikke bare yrkesfagselevene og lærlingene som har mistet undervisning. I realiteten sliter alle linjer i Oslo-skolen med å undervise elevene sine på best mulig måte. Lærere trenger ressurser som lar dem drive hjemmeundervisning samtidig som de underviser elever i klasserommet.

Vi har en ekstremt variert elevmasse i Oslo. Det er ikke sånn at problemstillingene med en variert elevmasse forsvant fordi elevene ble flyttet fra pultene i klasserommet til hjemmet. Vi vet fra før av at undervisningsmetoden en elev foretrekker, ikke nødvendigvis er den samme som medelevene. Derfor skal budsjettet tilrettelegge for at flere forskjellige undervisningsmetoder vil foregå over skjerm. Skolene trenger spillerom, og det har de. Men det hjelper ikke når de mangler de nødvendige kortene.

Ikke unnskyldning

Det er forståelig at det er større kutt i år enn tidligere på grunn av koronakrisen. Men vi kan ikke la covid-19 være en unnskyldning for at elever over hele byen faller ut av skolen, mister undervisning de har krav på, og blir satt ut i et arbeidsmarked uten nødvendig faglig kompetanse.

Det er en vanskelig situasjon. Noen ting kan vi ikke si oss fornøyd med. Det er fremdeles mye jobb å gjøre med budsjettforslaget.


Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.