Det er pinlig at rullestolbrukere ikke kan delta på klimakonferansen

  • Simen Bondevik (21)
Israels energiminister Karine Elharrar fikk ikke muligheten til å delta på klimatoppmøtet fordi lokalet ikke var tilrettelagt for rullestolbrukere.

Det er på tide å ta et ordentlig oppgjør med den systematiske diskrimineringen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Israels energiminister Karine Elharrar ble sperret ute fra å delta på FNs klimatoppmøte i Glasgow. Hun måtte snu i inngangsdøren.

Grunnen? Hun sitter i rullestol, og lokalet var ikke universelt utformet. Rullestolbrukere kommer seg rett og slett ikke inn på konferansen. Det er fullstendig uakseptabelt.

Storbritannia og FN burde skamme seg. Som arrangører av konferansen burde det være et minimum at de klarer å gjøre lokalet tilgjengelig for alle. Det finnes ingen grunn som er god nok til å la være.

Når FN og Storbritannia ikke tilrettelegger og sikrer universelt utformede lokaler, sperrer de aktivt en gruppe mennesker ute fra å delta på klimakonferansen.

Samfunnsskapte barrierer

Mennesker med nedsatt funksjonsevne møter en rekke barrierer som gjør engasjement og deltagelse i demokratiet vanskeligere. Israels energiminister er dessverre bare nok et eksempel i rekken. Det er ikke uten grunn at det nesten ikke finnes politiske ledere med synlige funksjonsnedsettelser.

Simen Bondevik (21), leder i Unge Sentrum.

Denne utestengingen og diskrimineringen skjer her hjemme i Norge også. Ifølge organisasjonen Unge Funksjonshemmede er mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk syke underrepresentert i norsk politikk.

I løpet av min tid i politikken har jeg vært på noen 100 politiske møter. Ikke en eneste gang har jeg sett et arrangement som er tegnspråktolket. Videoer er ikke tekstet eller synstolket, og lokaler som benyttes til møter, er ofte ikke tilgjengelig for dem som bruker rullestol eller andre fysiske hjelpemidler.

Bryter egen konvensjon

Heldigvis er FN vanligvis gode til å jobbe for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser. FN-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, som Norge for øvrig ikke har klart å inkorporere i norsk lov ennå, slår fast at «Partene skal garantere mennesker med nedsatt funksjonsevne politiske rettigheter og mulighet til å nyte disse på lik linje med andre».

Det er skremmende at FN ikke klarer å leve opp til sin egen konvensjon på en konferanse som mest sannsynlig koster flere millioner å arrangere.

Mangelen på tilrettelegging av lokalene på klimatoppmøtet er et symptom på et større samfunnsproblem. Nemlig at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir systematisk diskriminert. Dette er den likestillingskampen vi har kommet kortest i.

Åpne øynene

Barrierene vi som samfunn har laget, både fysiske og sosiale, som hindrer mennesker med nedsatt fra funksjonsevne fra å delta i samfunnet, er dessverre alt for utbredt. Forhåpentlig kan den uakseptable diskrimineringshendelsen i Glasgow åpne øynene til både folk flest og politikere.

Det er på tide at verdenssamfunnet tar et ordentlig oppgjør med den systematiske diskrimineringen mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er pinlig, men først og fremst uakseptabelt og utrolig provoserende at Storbritannia og FN sperrer rullestolbrukere ute fra å delta på klimakonferansen.

Klimakampen skal være for alle. Storbritannia og FNs diskriminering bidrar dessverre til det stikk motsatte.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

Stor skrivekonkurranse for ungdom: Hva skulle du ønske du visste?

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!