Ungdomspolitikk er mer enn cannabis og demonstrasjonstog

  • Victor Leonard Edstrøm (14)
Vi må ha et landsomfattende organ, som snakker på vegne av ungdom over hele landet, slik at alle meninger kommer frem, skriver Victor Leonard Edstrøm (14).

Det er på tide at voksne politikere lytter mer til ungdom.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.
Vi må ha et landsomfattende organ, som snakker på vegne av ungdom over hele landet, slik at alle meninger kommer frem, skriver Victor Leonard Edstrøm (14).

I altfor mange år har voksne politikere og debattanter ment at de har snakket «på vegne» av ungdommen. Men mitt inntrykk er at de har sagt det de ønsker at ungdommen burde mene.

Jeg er veldig takknemlig for at jeg er født og oppvokst i et så flott og åpent demokrati som Norge. Men når det kommer til ungdomsdemokrati, gjør vi en altfor dårlig jobb.

Unge blir ikke tatt på alvor

For vi må forstå at et ungdomsråd i Innlandet eller en ungdomspolitiker i Oslo, har en minimal innflytelse på Stortinget eller i regjeringen. Det hjelper ikke å ha ungdomsråd her og der og late som om de har noe å si.

Victor Leonard Edstrøm (14) ønsker seg et sier norsk ungdomsting.

Myndighetene mener at ungdommens deltagelse i samfunnet er viktig. Det virker som de mener at vi unge bare bryr oss om demonstrasjonstog for klimaet, eller at vi alle vil legalisere cannabis.

Dette viser at ungdom i politikken ikke blir tatt seriøst.

Svakere politisk ståsted

For alle ungdommer er ikke liberale. Det er ikke alle ungdommer som kun har klima eller skole som hjertesak.

Etter tre år i ungdomspolitikken har jeg sett at mange ungdomspolitikere ikke blir tatt seriøst når de skal diskutere utenrikspolitikk eller justispolitikk.

Vi får høre at vi ikke har levd lenge nok, eller at de voksne skal ta seg av den slags politikk.

Et nasjonalt ungdomsting

Det er vi unge som skal leve i fremtidens Norge.

Men hvis vi som unge skal skaffe oss nasjonal innflytelse, nytter det ikke at enkelte ledere av ungdomspartier går ut i mediene av og til for å debattere.

Nei, vi må ha et landsomfattende organ, som snakker på vegne av ungdom over hele landet, slik at alle meninger kommer frem.

Men da må stortinget legger til rette for dette, for vi klarer ikke å danne et slikt nasjonalt ting uten rikspolitikernes støtte.

Det er på tide at de voksne tar ansvar og hører på ungdommen. Jeg sier ja til Norges Ungdomsting!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!