SiD

Demokratiske gasskomplekser

  • Hans Jacob Huun Thomsen (21)
    Sentralstyremedlem i Unge Venstre
Å lete etter mer olje og gass vil hverken sikre lave strømpriser eller Ukrainas selvstendighet, mener Hans Jacob Huun Thomsen (21).

Europa må bli mindre – ikke mer – avhengig av gass.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Fylkesleder i Nordland Unge Høyre Maria Munkhaug skriver i Si ;D at Norge må fortsette å produsere olje og gass for å hindre russisk diktatur.

For Unge Høyre virker det som det knapt finnes grenser for hva norsk gass kan gjøre for oss: Redde oss fra russisk invasjon av Ukraina og løse klimakrisen! Og norsk gass er nå tydeligvis også blitt «demokratisk». Det er dessverre for godt til å være sant.

I dag er det europeiske energimarkedet altfor avhengig av gass. Løsningen er ikke å gjøre Europa enda mer gassavhengig – det vil bare styrke Russlands makt i et allerede sårbart energimarked.

Krever omstilling

Tvert imot må det europeiske energimarkedet vekk fra fossil energi, så Europa blir mindre avhengig av russisk gass.

I løpet av de neste åtte årene skal Europa kutte sine utslipp med 55 prosent, til netto null innen 2050. Det vil kreve en omstilling uten sidestykke. Etterspørselen etter fossil energi vil falle drastisk, og produksjonen vil bli langt dyrere enn den er i dag.

Da vil det være dumt å lete etter nye olje- og gassfelt. Gassen vi finner i dag, vil knapt noen ha når den kan pumpes opp en gang på slutten 2030-tallet. Om 15 år kan Norge sitte med skjegget i postkassen fordi vi skulle redde Europa fra russisk gass, mens resten av kontinentet omstilte seg til fornybar energi.

Grønn garanti

Vi må istedenfor bygge ut mer fornybar energi og forhindre at Norge stopper kraftutvekslingen med Europa. Norge kan bli den grønne garantien mot president Vladimir Putins gambling med gassprisene. Det er bra for både sikkerhetspolitikken og strømkrisen.

Å lete etter mer olje og gass vil hverken sikre lave strømpriser eller Ukrainas selvstendighet. Det eneste som er sikkert, er at Europa trenger mindre olje og gass for hvert år som går. Da kan du sitte på sidelinjen med bind for øynene sammen med Unge Høyre, eller du kan kaste deg på den grønne, elektriske bølgen.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!

Les mer om

  1. Krigen i Ukraina
  2. Fornybar energi
  3. Gass
  4. Omstilling