Ærede rett, ærede dommer, ikke døm fremtiden min til døden | Anja Risten Eira

Det er lite motiverende for en ung reindriftsutøver som meg å se at rein blir tvangsslaktet, skriver Anja Risten Eira (17), på bildet.

Si ;D-innlegg: Det er vanskelig nok å være ung i reindriften. Fortsetter staten på denne måten, står vi i fare for å miste den største samiske kulturarven.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Som reindriftssame og student på reindriftslinje ser jeg på reindrift som noe jeg potensielt skal leve av i fremtiden.

Derfor synes jeg det er rimelig kjipt at staten legger så mye krefter i, og tilrettelegger for, totalt å utslette reindriften som næring i Norge.

Da reineieren Jovsset Ánte Sara fikk beskjed om å redusere reinflokken sin, gikk han til retten. Han har vunnet mot staten to ganger før. Denne uken satt han i Høyesterett og forsvarte vår kulturarv nok en gang.

Flere inngrep fra staten

Landbruksdepartementet har bestemt at han må redusere flokken til 75 dyr på grunn av mangel på areal i distriktet. En flokk på bare 75 dyr er nærmest umulig å leve av. Denne saken gjelder ikke bare én reineier, den gjelder oss alle.

Det er viktigere enn noen gang å bevare en av de meste bærekraftige primærnæringene vi har. Jeg sier ikke at det ikke er utfordringer ved reindriften i dag eller at antall rein aldri overstiger ressursgrunnlaget, men det hjelper ikke å tvinge Sara ut av reindriften.

I tillegg kommer staten med arealinngrep som gruver, vindmøller og dammer midt i vårt livsviktige beiteland. For at reinen skal få nok mat på det landet som er igjen, må flokkene reduseres.

Det er for ofte reindriften som må vike og tilpasse seg mindre arealer. Problemet er ikke først og fremst at vi har for mange rein, men heller at områdene som reinen beiter på, blir tatt fra oss.

Ungdom lokkes bort

Sånn som det er nå, virker det helt umulig å bevare denne næringen i fremtiden.

Det er lite motiverende for en ung reindriftsutøver som meg å se at land blir tatt fra oss, at rein blir tvangsslaktet, samtidig som jeg opplever at vi ikke blir hørt når vi protesterer.

Hvordan skal vi klare å beholde reindriften hvis det ikke lenger er lønnsomt? Ungdom i dag lokkes ut av reindriften på grunn av mangel på forutsigbarhet.

Det er vanskelig nok å være ung i reindriften. Fortsetter staten på denne måten, vil vi snart stå i fare for å miste den største samiske kulturarven.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Kanskje vil disse også interessere deg?