SiD

Trident Juncture er ikke underholdning. Det er ikke til å tulle med. | Tonje Nilsen

  • Tonje Nilsen (20)
    Fylkesleder Troms og Finnmark Unge Høyre
Med Russland som nær nabo er det viktig for meg å vite at Nato vet hvordan de skal reagere, skriver Tonje Nilsen (20), fylkesleder i Troms og Finnmark Unge Høyre. Her er amerikanske marinesoldater under årets Trident Juncture-øvelse.

Si ;D-innlegg: Forsvar må komme foran natur, miljø og nasjonalisme.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I et innlegg til Aftenposten Si;D omtaler Haarstad fra Hedmark Natur og ungdom Nato-øvelsen Trident Juncture som en katastrofe. Jeg sier tvert imot, øvelse gjør faktisk mester.

Vi må være beredt

Tonje Nilsen (20), fylkesleder i Troms og Finnmark Unge Høyre

Vi er i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Det anspente forholdet mellom den polariserende presidenten i vest og den konfronterende presidenten i øst setter Norge i en tøff situasjon.

Kombinert med populisme og ekstremisme gjør dette at hele Europa går på glasskår i frykt for krig og elendighet. Hvis krig en dag skulle finne sted, er vi nødt til å være beredt.

Trident Juncture er en gyllen mulighet for oss i Norge. Det har ikke siden den kalde krigen vært gjennomført en så stor øvelse på norsk jord. 50.000 soldater fra hele 29 av våre allierte nasjoner, samt Sverige og Finland, har tatt turen til Norge for å teste beredskaps- og forsvarsevnen.

Forsvaret av Norge

Norge er nødt til å vite at vi har Nato i ryggen om det verst tenkelige skulle skje.

Artikkel 5, kjernen i Atlanterhavspakten, slår fast at medlemslandene skal gi gjensidig bistand til hverandre ved et angrep mot ett av medlemslandene.

«En for alle, og alle for en» heter det.

Nato må derfor vite hvordan de raskest mulig skal reagere hvis Norge er under angrep, og Norge må vite hvordan vi skal reagere. Trident Juncture lar våre allierte komme til oss via sjø-, luft-, tog- og landevei for å trene på norsk jord.

De lærer hvordan de skal komme fortest mulig frem til akkurat lille Norge, hvordan de best kan forsvare akkurat lille Norge, og hvordan de skal ta vare på menneskene i akkurat lille Norge i en situasjon der vi trenger det som mest.

Plastflasker kan ikke komme i veien

Haarstad argumenterer med at miljøkostnadene er store. Dette er ikke virkeligheten. Alle plastflasker som brukes under øvelsen skal pantes.

Belastningen på vei blir også lav i forhold til den allerede daglige aktiviteten på veistrekningene fordi man samarbeider tett med Vegdirektoratet.

Vi i lille Norge har så mye mer å tape enn å vinne på å ikke styrke Forsvaret og beredskapen på grunn av vannflasker.

Vi trenger bånd og fellesskap

For meg som bor langt i nord, og har Russland som nær nabo, er det viktig å vite at vi i hele Norge er trygge hvis det skulle bryte ut til krig.

Vi er nødt til å vite at det er noen som står opp og forsvarer oss, og at dette gjøres på best mulig måte. Trident Juncture er en eksamen på akkurat dette. Nato må jo kunne hjelpe oss om Norge skulle være under angrep, og Norge trenger å trene på egen operativ evne for å sikre at vi har det best egnede forsvaret.

Les også

Mens det stilles spørsmål ved NATO-samarbeidet, setter EU full fart i nye forsvarsplaner

Vi kan ikke være skeptiske til å knytte bånd med medlemslandene i EU, slik Senterpartiet er. Og vi kan ikke være mot å danne et fellesskap med våre venner i Nato, slik Rødt vil.

Vi kan heller ikke være motstander av å øve, trene og danne allierte ute i verden, slik Haarstad vil. Dette er ikke underholdning. Dette er ikke til å tulle med. Trident Juncture er for å trygge Norge.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Trident Juncture
  2. Forsvaret
  3. Nato