SiD

Ministeren som bestemmer over fremtiden

  • Kamilla Amundsen Willix

Praksisvikar Kamilla Amundsen Willix grillet klima- og miljøvernministeren på vegne av dere. - Si ;D-generasjonen er den første som må endre levemåten sin som følge av klimautfordringene. Vi må lære å tenke nytt, sier Sundtoft. Foto: Jon Berg, Miljøverndepartementet

Dere har sendt inn spørsmål. Nå svarer klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft på dine spørsmål om alt fra klimakvoter og oljepenger, til katastrofer og miljøfiendtlighet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hun begynte sitt engasjement i Unge Høyre, og heier på alle engasjerte ungdommer. Nå er hun sjefen over fremtiden, i betydningen av at det er hennes oppgave å bestemme over klimapolitikken. Flere har sagt at hun har Norges viktigste jobb. På neste ukes deltagelse på klimatoppmøte i Polen håper hun å være brobygger mellom de rike og fattige.

Hvordan har den første måneden som minister vært?

— Veldig hektisk og spennende. Det er gøy å være så tett på politikken. Jeg får innsikt og mange muligheter til å påvirke.

Hvorfor er klima og miljø viktig for deg?

— Konsekvensene vi ser er så brutale. Jeg tenker mye på om vi har tatt nok hensyn i utformingen av politikken. Jeg vil at mine barn skal få oppleve den samme naturen som meg, og at det ikke skal være noen begrensinger for dem.

Hva er dine tanker rundt katastrofen på Filippinene nå, og hvordan kan kriseberedskapen bedres i utsatte land?

— Den gir en alvorlig påminnelse. Det haster med en internasjonal avtale. For Norges del må vi ta ansvar og hjelpe, både økonomisk og praktisk. Flere u-land trenger hjelp til både kompetanse og utvikling av ny teknologi. Dette kan vi bidra med.

Hvordan vil du vri oljefondets investeringer fra fossil til fornybar energi?

— Vi jobber internasjonalt for å sette en pris på karbon. Dette vil gjøre at markedet vris mot å ta i bruk fornybar energi, og det vil være et viktig steg på veien.

Hvordan kan Norge gå foran internasjonalt for å få på plass en klimaavtale?

— Vi snakker godt med både de nordiske landene og EU. I tillegg har vi mye troverdighet hos u-landene. Vi er et lite land, men vi snakker med alle. Tradisjonelt sett inngår vi ofte kompromisser og har en rolle som brobyggere. Jeg drar til klimatoppmøte i Polen med skrekkblandet fryd på mandag, og med en tro på at vi skal oppnå noe viktig.

Hva er den viktigste kampsaken for deg?

— At vi må la klima og miljø være en naturlig del av alle politikk-områder. Jeg håper det blir naturlig at vi spør oss selv "er dette bra for klima?", hver gang vi utvikler ny politikk. Det er veldig viktig å forstå at klimautfordringene ikke bare er et lite, snevert område. Det angår oss alle.

Hva er det viktigste enkeltpersoner kan gjøre for å minske klimabelastningene?

— Vi må være mer bevisste! Vi må handle mer miljøvennlig, benytte oss av kollektivtilbud og få ned energiforbruket. Bruk-og-kast-mentaliteten vår er svært skadelig for miljøet, og alle kan gjøre noe for å bidra. Det hjelper for eksempel ikke å ha en sparedusj hvis man alltid dusjer i 30 minutter.

Hvordan vil du gjøre det lønnsomt for sektorer i næringslivet å drive miljøvennlig?

— I klimaforliket har vi satt av penger til et nytt fond som skal fremme gode miljøtiltak. Vi vil også opprette en grønn skatte-kommisjon. Det er viktig at vi bruker skatte- og avgiftspolitikken vår til å endre det som må endres. Se for eksempel hvordan det er omtrent like mange el-biler totalt i Sverige som det ble solgt i Norge hele forrige måned. Dette er fordi vi har satt ned avgiftene betraktelig og gjort det lønnsomt å være miljøvennlig.

Kan du forklare hvordan statsbudsjettet er miljøvennlig?

— For det første er det begrenset hvor mange endringer man får gjort på bare noen uker, men vi har klart å vri budsjettet mer mot en grønnere økonomi. Vi har selvfølgelig fortsatt en lang vei å gå. Nå bevilger vi mer penger til forskning på hvordan vi for eksempel kan lagre CO2, dessuten satser vi mer på kollektivtransport med jernbane og flere busser i storbyene. Jeg tror også satsingen vår på kunnskap er viktig. Å styrke realfagene kan bidra til flere kloke hoder som kanskje kan komme opp med geniale klimaløsninger i fremtiden.

Hvorfor stemples ofte høyresiden som miljøfiendtlige, og hvordan vil du endre dette?

— Jeg er helt uenig i dette, så jeg synes det er litt vanskelig å svare på. Jeg var en del av miljøkampen i Unge Høyre på slutten av 1980-tallet. Vi opplevde Tsjernobyl-ulykken og så med egne øyne at klimautfordringene går over landegrensene. De to viktige prinsippene om at forurenseren må betale og at markedet må tas i bruk også i miljøkampen, fikk vi gjennomslag for etter ulykken. Jeg synes det viser at høyresiden har tenkt på klima lenge.

Tips til nestemann ut?

Klima- og miljøvernministeren avslutter med en oppfordring til alle norske ungdommer om å engasjere seg - enten i klima eller noe annet.

Etter noen uker med grilling av politikere, er vi nå åpne for nye forslag. Her kan du se vårt møte med kunnskapsministeren

Les også

Bytter ut frukt med bedre lærere

Hvem mener du vi skal ha med på "Si ;D Spør" neste gang? Send oss en mail på sid@aftenposten.no eller skriv til oss på Facebook. Vi gleder oss til å høre fra deg!