«Du hadde en tvilling, og du var tilfeldigvis den som fikk leve» | Kirkeberg og Næsheim

Teknologien vil kunne gjøre at man kan velge tvilling etter kjønn og evner. Er ikke det sortering, så vet ikke vi, skriver debattantene fra Unge Høyre.

Si ;D-innlegg: Vi trenger en ny abortlov tilpasset 2018, ikke 1970. Vi lover Unge Høyre, Solberg og Høie en real kamp for menneskeverdet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

22.–24. juni skal Unge Høyre avholde sitt 54. landsmøte, og Unge Høyres prinsipprogram skal diskuteres og vedtas. En sentral bit når vi nå skal bestemme oss for grunnpilarene i vår politikk, er synet på liv og abort.

Prinsipprogramkomiteen har dessverre valgt ikke å diskutere fosterreduksjon. Et så viktig tema fortjener oppmerksomhet, og vi lover landsmøtet, statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie en real kamp for menneskeverdet.

Vi sorterer mennesker

Ved å stikke en tynn nål med kaliumklorid inn i et fosters hjerte, åpner vi for sortering av mennesker.

I dag gir ikke abortloven noen innvendinger mot at en kvinne kan abortere bort et foster, skulle hun være gravid med flere. Noen vil hevde at dette vil være sidestilt med det allmenne abortspørsmålet, men det er det ikke.

Har en kvinne ett foster og velger å fjerne det, forlater hun svangerskapet. Om kvinnen derimot har flere fostre og velger å abortere bort ett, forlater hun ikke svangerskapet, men føder potensielt et barn.

Dette er et barn som på et tidspunkt må bli fortalt at det hadde en tvilling og at det var helt tilfeldig at det var han eller hun som fikk leve.

Sortere etter legning?

Praksis i dag tilsier nemlig at det er det fosteret som ligger enklest til, som kan aborteres. Spørsmålet blir hvor lenge en slik tilfeldighet vil avgjøre hvilket foster som aborteres bort.

Teknologien går stadig fremover, og en regner med at vi etter hvert kan se fosterets legning, evner og sjanse for å få ulike sykdommer mye tidligere enn før.

En mulig konsekvens av dette, sammen med en allerede mangelfull abortlov som ikke tar opp fosterreduksjon, er at foreldre kan abortere bort en tvilling utelukkende på grunn av dens kjønn og evner.

Er ikke det sortering, så vet ikke vi.

 Andreas Aschim Næsheim (t.v.) og Knut Jørgen Kirkeberg i Unge Høyre

I 2016 stemte et stortingsflertall ned et forslag fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet om å innskrenke retten til selvbestemt fosterreduksjon. Å stemme ned et slikt forslag er problematisk av flere grunner.

For det første trenger vi en abortlov tilpasset 2018 og ikke 1970-tallet, mens vi for det andre trenger en ny lovgivning som evner å se menneskeverdet.

Les også

Høyre er for liberale i verdispørsmål, skriver Preben Dimmen i Unge Høyre

Går ikke ut på dato

Hvis helse og liv settes i fare, vil det alltid være god nok grunn til en abort. Samtidig må vi som samfunn anerkjenne hva en graviditet kan medbringe av arbeid og innsats.

Fødsler av flere barn er ikke forbeholdt eventyr, men er et virkelighetsnært blodslit. I et stadig mer individorientert samfunn kan det tenkes at foreldrene ser på det som en byrde å skifte en ekstra bleie og derfor velger å få færre barn.

Dagens abortlov bør derfor endres. Tvillinger, trillinger og firlinger er ikke varer som går ut på dato.

Nå er det bare noen uker igjen, og vi håper landsmøtet sier ja til menneskeverdet og nei til sorteringssamfunnet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Flere innlegg om tematikken? Les disse: