Vi må utdanne flere psykologer for fremtiden

  • Hanna Lein-Mathisen (19)
Ventetiden for å få hjelp er for lang, og hjelpen er for dårlig, skriver Hanna Lein-Mathisen, tidligere leder i Oslo Unge Venstre.

Jeg hadde lyst til å gå profesjonsstudiet i psykologi, men hadde dårlige sjanser for å komme inn.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

De siste årene har vært ekstra vanskelige for unge, og flere har slitt psykisk. Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse har nesten én av fire studenter hatt selvmordstanker under pandemien. Nesten halvparten av studentene svarer at de opplever alvorlige psykiske symptomplager. Ventetiden for å få hjelp er for lang, og hjelpen er for dårlig.

Men nå har vi en mulighet til å snu den nedadgående trenden.

Kunstig høyt snitt

Flere må utdanne seg til psykologer for å møte behovet. Jeg hadde selv lyst til å gå profesjonsstudiet i psykologi, men hadde dårlige sjanser for å komme inn, om jeg ikke ville bruke flere år på å ta opp fag.

Det er svært høye krav for å komme inn på studiet. Få universiteter får tilby utdanningen, og man må ha seksere i nesten alle fag for å nå de høye poenggrensene. Snittet på profesjonsstudiene er blitt kunstig høyt på grunn av få studieplasser og monopol blant universitetene.

Det er ungdommen som taper på dette.

Det er ikke en fordel at alle karakterene vektes likt ved opptak til studier hvor personlige evner bør telle høyt. Det er også nærmest unikt for norsk høyere utdanning at universitetene ikke får ha opptakskrav som omfatter motivasjonsbrev eller intervju, i tillegg til karakterer.

Ettersom det er mange fellesfag og lite fordypning på videregående, søker mange på de anerkjente studielinjene fordi de ikke vet hva som kan passe dem bedre. For mer konkurransedyktige studier må ikke bare antallet studieplasser økes, men hele inntaksmodellen til høyere utdanning må revideres.

Likevel har vi nå en sjanse til å skape flere studieplasser for fremtidens psykologer. Vi har en mulighet til å tenke langsiktig.

Flere steder

Den blågrønne regjeringen fjernet monopolet på hvilke universiteter som kan tilby utdanning innen psykologi, jus og teologi. Flere universiteter feiret gladnyheten for kommende studenter, og nylig gikk fristen ut for å søke om å danne disse studietilbudene.

Både Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger har søkt om å få opprette profesjonsstudium i psykologi. Begge universitetene har meldt at de er klare til å kunne starte opp studiet allerede fra høsten 2022.

Vi har akutt behov for å godkjenne disse søknadene. Flere fagmiljøer knyttet til et av de viktigste studiene i Norge vil berike studiemulighetene og fremme økt kunnskap og bedre psykisk helse for fremtiden.

Vi skylder fremtidens ungdom å følge opp løftene innen psykisk helse. Vi trenger en nytenkende politikk for fremtidens høyere utdanning. Vi må starte med å åpne for psykologistudier ved flere universiteter.13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

Stor skrivekonkurranse for ungdom: Hva skulle du ønske du visste?

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!