Vi trenger flerkulturell kompetanse i helsevesenet

Samfunnet er stadig i endring. Det må den helsefaglige kompetansen gjenspeile, mener innleggsforfatteren.

Mangfoldet i Norge øker. Da må mangfoldskompetansen i helsevesenet øke også.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Vi lever i et samfunn med et økende antall mennesker med innvandrerbakgrunn. I utgangen av 2021 utgjorde innvandrere 14 prosent av Norges befolkning. Norskfødte med innvandrerforeldre var 3 prosent.

Innen 2060 vil nesten én av fire fra landets befolkning tilhøre disse to befolkningsgruppene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Med et stadig økende mangfold, vil også flere og flere som trenger helsehjelp, ha mangfoldig bakgrunn. Derfor bør helsepersonell få bedre opplæring i flerkulturell forståelse og kompetanse. Både for å kunne møte minoriteter på en god måte og for å unngå misforståelser og feilgrep.

Det underliggende problemet

Utdanningsløpet for helsepersonell i Norge følger en vestlig modell med egne kriterier for diagnostisering, behandling og oppfølging. Mye av det man lærer i studieløpet, skal i arbeidslivet anvendes i en «evidensbasert praksis». Det vil si en tilnærming hvor en tar avgjørelser støttet av forskning.

Men denne forskningen er i stor grad gjort på den vestlige delen av befolkningen. Det gjør at resultatene forskerne kommer frem til, ikke nødvendigvis er representative for minoriteters helseutfordringer.

Å sitere fra og bruke slik type forskning betyr ikke nødvendigvis at en underkjenner andre kulturelle grupper. Men det kan bidra til mindre kunnskap om minoriteter, som allerede ofte opplever ekstra belastning.

Det er viktig at vi gir direkte opplæring i hvordan man skal møte folk fra andre kulturer. Hvis ikke kan det føre til misforståelser og dårlig kommunikasjon i en sårbar situasjon.

Må tilpasses ulike utfordringer

Å lære bort flerkulturell kompetanse som baseres på forskning, er vanskelig. Jeg tror heller ikke det kan brukes som et fasitsvar.

Manglende fokus på tilpasse seg ulike kulturer kan være et problem ved opplæringen. Nettopp fordi det ikke finnes noe fasitsvar. Dermed vil helsepersonells evne til å tilpasse seg ulike utfordringer være avgjørende.

Når man lærer om kommunikasjonsteknikker, burde man i tillegg ta høyde for ulik forståelse for hva god kommunikasjon er.

I tillegg er det å forstå egne kulturverdier og holdninger essensielt for å kunne møte et medmenneske med respekt og omsorg, til tross for ulikheter.

Den offentlige debatten

For at en skal føle seg ivaretatt, må en også være trygg på at en ikke er en unødvendig belastning for samfunnet. Dermed er det viktig at politikere reflekterer verdier som forventes å fremmes i møte med mennesker.

Det motsatte har skjedd flere ganger.

«Jeg vil ha en assimilering av innvandring i stedet for integrering», sa stortingspolitiker Carl I. Hagen til NRK. «Flyktninger burde reise hjem når det er trygt i hjemlandet deres», har leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug uttalt. Dette er bare to av flere eksempler på hvordan ord kan få innvandrere til å føle seg som en belastning for samfunnet.

Kombinert med manglende kompetanse på flerkulturelle i hjelpeapparatet kan slikt føre til økt gruppering og skepsis mellom grupper i samfunnet.

Selv om fokuset på flerkultur er kommet langt sammenlignet med hvor vi var for noen år siden, er det viktig å fortsette å øke kompetansen og forståelsen.

Globaliseringen fortsetter. Dermed vil det flerkulturelle Norge fortsette å vokse. Samfunnet er stadig i endring. Det må den helsefaglige kompetansen gjenspeile.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!