Skolen gir meg hodepine. Men ikke den vanlige typen.

  • Hanna Elise Bjørnsen
Fraværsgrensen skaper stress for oss som er kronisk syke, skriver Hanna Elise Bjørnsen (18). Bildet er tatt av skribenten selv.

Redsel for fravær gjør at jeg presser meg selv.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Jeg lider av kronisk migrene. Dette gir meg store utfordringer i skolehverdagen. Derfor mener jeg at fraværsgrensen for kronisk syke elever bør fjernes!

Fra høsten 2016 ble det innført fraværsgrense i norsk videregående skole. Den innebærer at vi ikke får standpunktvurdering i faget dersom vi er borte mer enn 10 prosent av undervisningen i faget. Man kan få unntak opptil 15 prosent ved helse- og velferdsgrunner.

Men holder dette for de som har hodepine 180 dager i løpet av skoleåret?

Migrene hemmer

Migrene er en alvorlig tilstand som gir kraftig hodepine. Forskning viser at barn og unge med alvorlig hodepine oftere får skolerelaterte problemer og høyt fravær. Unge i alderen 15–17 år har også økt risiko for å måtte gå om igjen skoleåret.

Migrene er ikke bare smertefullt. Det påvirker også hverdagen vår på flere måter. Kraftige migreneanfall er en funksjonsnedsettende tilstand. Jeg har hatt kronisk migrene i snart syv år.

Botox mot smerter

For å minske anfallene tar jeg 40 stikk med Botox hver niende uke. Jeg setter også en sprøyte på meg selv hver måned, i tillegg til forebyggende medisin hver kveld. Når anfallene slår ut, må jeg dessuten ta svært sterke migrenemedisiner.

Å være kronisk syk er en utfordring i seg selv. Man er ikke lenger som «alle andre». Spesielt gjelder det med en sykdom som ikke er synlig.

Dropper ut av skolen

Jeg får ofte spørsmålet fra både unge og voksne: «Hvor syk er du EGENTLIG?»

Jeg forstår at det er vanskelig for andre å sette seg inn i dette, men jeg blir likevel såret og lei meg. I mitt tilfelle er jeg så «heldig» at migrenen er arvelig. Det betyr at de rundt meg vet hvor alvorlig det er, og jeg har full støtte.

Men andre unge har kanskje ikke den samme støtten. Da er det ikke like lett å ta opp kampen med skolen i tillegg. For noen føles det lettere å droppe ut.

Skribenten har laget en portrettserie med bilder av seg selv som illustrerer tematikken.

Forskning viser at 95 prosent av anfallene forårsakes av miljøpåvirkning, blant annet stress. På skolen skal vurderinger leveres, og prøver og eksamener skal gjennomføres. Dette gjør migrenen verre.

Skolen gjør det verre

Redsel for fravær gjør at jeg presser meg selv. På dårlige dager ville jeg fått mer skoleutbytte av å holde meg hjemme. Slik ville jeg unngått stress og fått bedre læring enn å sitte med migrene på skolen.

Når jeg presser meg på skolen, er jeg lite produktiv og må legge meg når jeg kommer hjem.

Jeg får god tilrettelegging på skolen min, men jeg mener at flere skoler må bli flinkere. Det er nødvendig med bedre dialog mellom elev og skole. Empati og forståelse er viktig. Skolen må bli en del av løsningen, i stedet for problemet.

Vær åpen for at kronisk syke kan jobbe med skole hjemmefra. Bruk Teams i timen slik at eleven føler seg sett selv om man ikke er til stede.

Hvis de med kronisk sykdom får opphevet fraværsregelen, kan resultatet bli at flere klarer å gjennomføre skolegangen.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!