Vi trenger et mer inkluderende religionsfag

Fra venstre: Hans Jacob Huun Thomsen (21), Astrid Willa Eide Hoem (26), Vilde Aubell Kjempengren (20), Sina Inngjerdingen (21), Synnøve Kronen Snyen (25).

Skal vi virkelig bli undervist i en versjon av et fag som tidligere har fått Norge dømt for brudd på menneskerettighetene?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I 2007 ble faget KRL (Kristendom, religion og livssynskunnskap) dømt i den Europeiske menneskerettsdomstolen og FNs menneskerettighetskomité for å legge for mye vekt på kristendommen.

Fra 2008 ble faget endret til RLE (Religion, livssyn og etikk). I 2015 ble vekten på kristendom gjeninnført med faget KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk).

I læreplanen står det at om lag halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes på kristendomskunnskap. Dette mener vi må bort. Vi trenger en mer inkluderende religionsundervisning, som tar skolens livssynsnøytralitet på alvor.

Forkynnende

Religionsfaget handler om å utvikle vår toleranse overfor ulike religioner og livssyn og se verdien av mangfold og inkludering.

Vi skal lære å forstå og respektere hverandre for å delta i demokratiet vårt. I tillegg må vi skape et rausere og mer åpent samfunn der alle er fri til å praktisere sin religion og sitt livssyn. Dette er en av de flotte sidene ved samfunnet vårt og noe vi må fortsette å dyrke.

KRLE skal ikke være forkynnende. Mange elever opplever derimot at kristendommens store fokus i faget åpner for at dette kan skje. Enkelte lærebøker, slik som Cappelen Damms «Vi i verden», har fått kritikk for å fremstille kristendommen som en fasit.

I boken formidles det som et faktum at Gud skapte Jorden og Månen. Det vil altså si at elever på barneskolen kan risikere å lære dette før Darwins utviklingslære.

Lite tid til andre religioner

Siden kristendommen tar opp omtrent 50 prosent av undervisningen, gjenstår det bare 8,33 prosent hver til buddhismen, hinduismen, islam, livssynshumanismen, filosofi, og en del om nyreligiøsitet.

På barneskolen tilsvarer dette 213,5 timer kristendomsundervisning, mens de andre temaene bare får 35,6 timer hver.

Dette gir lite rom for produktive diskusjoner om viktige religioner og livssyn og setter skolens «image» som livssynsnøytral på prøve.

Vi ønsker å fjerne K-en fra faget og dedikere like mye plass til alle de største religionene og livssynene i undervisningen. Vi vil ha en religions- og livssynsundervisning som er inkluderende, og som er basert på refleksjon og diskusjon.

Faget må se fremover, ikke bakover.13–21 år? Vil du si din mening om noe du er engasjert i? Si ;D vil gjerne høre fra deg. Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!