Pysete miljøvernminister

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Jeg er helt enig i hovedbudskapet fra organisasjonen "Barnemakt" som skrev på Si ;D at ulven er en truet dyreart. Men jeg tviler på sannheten i flere av punktene dere presenterte. For eksempel at vakthunder dreper rundt 500 000 sauer i året. Dersom det IKKE er sant, er det utrolig ødeleggende for vår felles kampsak. Man må ha fakta på bordet for å vinne en sak! Det reelle problemet i denne saken, er for det første: at ulven er en direkte utrydningstrua art, og for det andre: at vår miljøvernminister Knut Arild Hareide er så pysete, at han lar jakta pågå, SELV OM han vet dette. Ulven er hjelpeløs mot oss mennesker, og dreper for å overleve. Ulven kan ikke lese kart, og vet ikke hvilken kommune den befinner seg i. I stedet for å skyte ulv, bør myndighetene legge til rette for tiltak som gjeting av sauer på beite. Dette kan blant annet føre til flere arbeidsplasser i distriktene — og til at ulvebestanden opprettholdes.

Les også

Til kamp mot ulvejakt!